AktüelEkonomiEkonomi PolitikGazedda'nın GündemiÖzel Haberİşte Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoksulluk tablosu

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi desteği ile Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluğun Ölçümlenmesi, İzlenmesi ve Hedeflenmesi” raporu yayınlandı. Raporda Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin haritası çıkarılırken, sosyal yardımlar konusunda da tespitler ve politika önerileri sunuldu. Kıbrıslı Türk toplumunda yoksulluğu göstergeleri Kıbrıs’ın kuzeyinde yoksulluk oranın EUROSTAT metodolojisine göre yapılan araştırmada 2015 itibariyle %22.2 olarak belirlendi. Söz konusu rakam Avrupa ortalaması olan %17’nin üzerinde olmakla birlikte, raporda Kıbrıs’ın kuzeyinin Sırbistan, Romanya, Türkiye ve Letonya’nın...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 10, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi desteği ile Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluğun Ölçümlenmesi, İzlenmesi ve Hedeflenmesi” raporu yayınlandı.

Raporda Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin haritası çıkarılırken, sosyal yardımlar konusunda da tespitler ve politika önerileri sunuldu.

Kıbrıslı Türk toplumunda yoksulluğu göstergeleri

Kıbrıs’ın kuzeyinde yoksulluk oranın EUROSTAT metodolojisine göre yapılan araştırmada 2015 itibariyle %22.2 olarak belirlendi.

Söz konusu rakam Avrupa ortalaması olan %17’nin üzerinde olmakla birlikte, raporda Kıbrıs’ın kuzeyinin Sırbistan, Romanya, Türkiye ve Letonya’nın ardından en yüksek göreli yoksulluk oranına sahip olduğu belirtilmekte.

Rapor’da, Ada ülkeleri esas alındığında ise, Kıbrıslı Türkler’in göreli yoksulluk oranı %9.2 olan İzlanda’nın  ve %16.3 olan Malta’nın önemli oranda üstünde olduğu ifade edilmekte.

Yine Rapor’da belirtildiğine göre Kıbrıslı Türkler’in yoksulluk oranı %16.2 oranında olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne göre de oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmakta.

Kıbrıs’ın kuzeyinde toplumun yoksulluk sınırına yakınlığı ise %26.7 olarak belirlendi. Yoksulluk açığı neredeyse %27ile Kıbrıslı Türk toplumundaki hane halkı yoksulluk eşiğinin önemli ölçüde altında olduğunu göstermekte.

Yoksulluğun dağılımı

Yoksulluğun kent ile kır arasındaki yayılında ise, kırsal alanların kentlere göre daha yoksul olduğu ortaya çıkmakta.

Raporda aktarılan hane halkı anketi verilerine 2015 verilerine göre yoksul hane halklarının yarısından fazlası Mağusa (%29.1) ve Lefkoşa’da (%25.4) yaşamaktadır.  Yoksulların sadece %10’u İskele ilçesinde yaşamasına rağmen, raporda söz konusu bölgenin nispeten küçük olmasından dolayı yüzde %37.2’ye ulaşan bir yoksulluk oranı olduğu vurgulanmakta.

Eşitsizlikler

Yoksulluk oranında olduğu gibi gelir eşitsizliği oranında da Kıbrıs’ın kuzeyi AB ortalamasının üzerinde seyretmekte.

Raporda Kıbrıs’ın kuzeyinde gelir eşitsizliği,  %34 ile AB ortalaması olan  %31’in üzerinde olduğu belirtildi.

Ancak, Slovakya’da %24’ten, Türkiye’de %40’tan fazla olacak şekilde, AB içinde ve diğer ülkelerde gelir eşitsizliğinin ciddi farklılıklar gösterdiği de belirtildi.

Kıbrıslı Türk toplumunda gelir eşitsizliği Malta (%28.1) ve İzlanda (%24.7) gibi diğer küçük adalardan önemli ölçüde yüksek olmakla birlikte, Kıbrıs Cumhuriyeti (%33.6) ile benzerlik göstermekte.

Kıbrıslı Türkler arasında ee yoksul hane hakları toplamı toplam gelirin %7’sinden daha azına sahip.

Rapora göre toplumun beşte birlik kesiminde yer alan hane halkları toplam gelirlerin  sadece %6.8’ini almıştır. Bu oran en üst beşte birlik kesimin aldığı gelir payının aktı katından daha düşüktü.

HABERİN DEVAMI:

Bebek ölüm oranları yüksek, özel sektör çalışanları yoksul

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©