Künye

Gazeddakıbrıs, kolektif yayıncılık, barış gazeteciliği ve gazetecilik meslek ilkeleri temelinde yayınlarını sürdürür.

Editör: Çağdaş Öğüç, Nuri Sılay

Editoryal Kolektif: Can Yeşilada, Çağdaş Öğüç, Derviş Erel, Mertkan Hamit, Mustafa Öngün, Nuri Sılay, Turgut Denizgil,

Fikir-Proje: Turgut Denizgil, Nuri Sılay

EN/TR Çeviri: Aycan Akcin

İlkelerimiz

Gazeddakıbrıs yayınlarını aşağıdaki ilkeler temelinde sürdürür:

  • Kolektif yayıncılık temelinde barış ve yurttaş gazeteciliği yapar.
  •  Gazetecilik meslek ilkelerine uygun davranır. Kıbrıslıtürk basınında ‘gazetecilik meslek etiği’ adı altında, gerek gazeteciliğin bir ticari anlayışla şekilendirilmesine, gerekse gazeteciliğin patronların iki dudağı arasına hapsedilmesine karşı çıkar.
  • İnternet gazeteciliğinin etik kurallara bağlı olarak yapılması gerektiğine inanır ve etik özdenetimin gerekliliğini savunur.
  • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğüne saygı duyar. Ayrımcılığa, ötekileştirmeye, gruplandırmaya yarayan yayınlar yapmaz. Bireyleri, bedensel durumu, sosyal düzeyi, kökeni, inançları, cinsiyeti, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi dolayısı ile ayırmaz.
  • Özgürlükçü bir yayın anlayışı ile yayınlarını sürdürür.
  • Ekolojik dengeyi gözetir. Kapitalist, ataerkil, militarist, , cinsiyetçi, heteronormatif yayınlar yapmaz.Haber dilinde barış gazeteciliğini takip eder. Milliyetçi söylev ve öykülemeler içeren, belli bir grubu yücelten habercilik dilini kullanmaz.
  • Bilginin doğası gereği paylaşıldıkça anlam kazanmakta olduğuna inanır. Lakin, haber sayısını artırmak ve/veya ekonomik kazanç elde etmek için haber değeri olmayan yayınlar yapmaz. Yayımlanan haberlerde, haber başlık ve içeriklerinin yurttaşa en doğru bilgiyi vermek gailesinden uzaklaşıp, ekonomik kazanca yönelmesini etik bulmaz.
  • Kamu faydası için zaruri olmadığı müddetçe kimsenin özel hayatı ile ilgilenmez. Eleştiri sınırlarını aşan yayınlar ile kişi veya kurumlara zarar verici yayın yapılmasını etik bulmaz.Haber kaynağının gizliliği esastır. Gizlilik temelinde verilen bilgiler, kamu faydası oluşturmadıkça yayınlanmaz.
  • Masumiyet karinesi esastır. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilmez. Kişiyi zan altında bırakacak yayın yapılmaz.
  • Yayınlanan içerik kaynaklı cevap ve tekzip hakkına saygı duyulur.
Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test.
Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop.
Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.
Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test.

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2020 ↄ⃝ copyleft