AktüelEkonomiEkonomi PolitikGazedda'nın GündemiÖzel HaberBebek ölüm oranları yüksek, özel sektör çalışanları yoksul

Yeni doğumlarda ölüm oranı %3.7 oranı ile AB ortalamasının oldukça üzerinde. Yoksul hane halklarının birey sayısı, yoksul olmayan hane halkı ile kıyaslandığında ortalama olarak bir kişi daha fazla. Özel sektör çalışanlarının, kamu çalışanlarına göre yoksulluk oranı daha fazla. Yoksul olmayan hane halkları eğitim ve eğlence faaliyetlerine daha fazla harcama yapma eğilimi görülürken, yoksulların bu tür faaliyetler için çok az gelirleri kalmakta. Gazedda-özel Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi desteği ile Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk Toplumunda...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 11, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Yeni doğumlarda ölüm oranı %3.7 oranı ile AB ortalamasının oldukça üzerinde.

Yoksul hane halklarının birey sayısı, yoksul olmayan hane halkı ile kıyaslandığında ortalama olarak bir kişi daha fazla.

Özel sektör çalışanlarının, kamu çalışanlarına göre yoksulluk oranı daha fazla.

Yoksul olmayan hane halkları eğitim ve eğlence faaliyetlerine daha fazla harcama yapma eğilimi görülürken, yoksulların bu tür faaliyetler için çok az gelirleri kalmakta.

Gazedda-özel

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi desteği ile Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluğun Ölçümlenmesi, İzlenmesi ve Hedeflenmesi” raporunu yayınlamaya devam ediyoruz.

Raporda Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin haritası çıkarılırken, sosyal yardımlar konusunda da tespitler ve politika önerileri sunuldu.

Bebek ölüm oranları yüksek

Rapora göre Kıbrıslı Türklerin internete erişimi %56 oranında. Bu rakam AB ortalaması olan %78’in oldukça altında. 

Raporda belirtilen bir başka endişe verici rakam ise Kıbrıs’ın kuzeyinde her 1000 doğumda 12 kayıp yaşanmakta. Yani yeni doğumlarda ölüm oranı %3.7 oranı ile yine AB ortalamasının oldukça üzerinde. 

Hane Halkı Anketi yetersiz

Rapor DPÖ tarafıdan yapılan Hane Halkı Anketi’nin derinlemesine bir analiz yapmak için yetersiz olduğunu da belirterek, çok boyutlu bir yoksulluk endeksinin var olan verilerle oluşturulamayacağını vurguladı. 

Yoksulluk profilleri

Yapılan çalışmada yoksul hane halklarının birey sayısı olarak, yoksul olmayan hane halkı ile kıyaslandığında ortalama olarak bir kişi daha fazla olduğu belirtilmekte. 

Raporda ayrıca şu ifadelere de yer verildi: “Hane halkı reisi bağlamında, hane halkı resisinin erkek ve kadın olduğu hane halkları arasında yoksulluk düzeyi benzerdir. Yoksul olmayan hane halkı resilerinin %22’si kadın, %78’i erkek iken, yoksul hane halkları arasındaki ayrım 22.8/77.2’ydi.(…) Yoksul hane halkları ortalama olarak yoksul olmayan hane halklarına göre daha genç bir hane halkı reisine sahiptir.”

Özel sektör çalışanları yoksul

Yoksul hane halkı reislerinin daha düşük beceri gerektiren özel sektör işlerinde çalıştığı ifade edilen raporda, “Yoksullar arasında istihdam edilmiş hane halkı reisleri daha çok inşaat ve hizmet sektörüde çalışmakta. Yoksul ve yoksul olmayan hane halkı reisleri arasında çarpıcı bir fark, sırasıyla %2.1 ve %17.6 olmak üzere ‘kamu’ sektöründe çalışıyor olma yüzdesiydi. Kıbrıslı Türk toplumu ‘kamu’ sektöründe maaşların cimertliği ve özlük hakları dikkate alındığında hangi hangi sektörde çalıştığının KTt’nda önemli bir yoksulluk etkeni olması (ve muhtemelen olmaya devam ettiği) şaşırtıcı değildir” ifadelerine yer verildi. 

Tüketim alışkanlıkları farklı

Yoksul hane halklarının tüketim modelleri ile yoksul olmayan hane halklarının tüketim modellerinin farklılıklar gösterdiği kaydedilen raporda, “Yoksul hane halkları tüketim harcamalarının yarısından fazlasını gıda ve konut için harcarken yoksul olmayan hane halkları için bu oran sadece %39.1’idi. Yoksul olmayan hane halkları eğitim ve eğlence faaliyetlerine daha fazla harcama yapma eğilimi görülürken, yoksulların bu tür faaliyetler için çok az gelirleri kalmaktaydı” denildi. 

Yoksul ve yoksul olmayanlar arasındaki en çarpıcı farkın mal sahipliği ve hizmetlere erişim olduğu ifade edilen raporda şu saptamalar yapıldı, “Yoksulların %66’sı bir araba ve %50’si bilgisayar sahibiydi. İnternete erişim de yoksul hana halklarında çok daha düşüktü. Yoksulların sadece %35’inin kendi evlerinde internet erişimleri varken, bu oran yoksul olmayanlarda %62’ydi.”

 

İlgili haber için tıklayınız

İşte Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoksulluk tablosu

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık