AktüelRöportajZorunlu askerlikte kamu-özel ayrımcılığı

Gazeteci İlke Özgür Davulcu, kamu çalışanlarının askerlik hizmetinin 'hizmet süresinden sayıldığı ama özel sektör çalışanının bundan yararlanamadığı' gerekçesiyle Ombudsman'a şikayette bulundu. Davulcu’nun açacağı dava öncesi Ombudsman’ın yazdığı raporun, davanın gidişatını etkilemesi bekleniyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 5, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Gazeteci İlke Özgür Davulcu, kamu çalışanlarının askerlik hizmetinin ‘hizmet süresinden sayıldığı ama özel sektör çalışanının bundan yararlanamadığı’ gerekçesiyle Ombudsman’a şikayette bulundu. Davulcu’nun açacağı dava öncesi Ombudsman’ın yazdığı raporun, davanın gidişatını etkilemesi bekleniyor.

GazeddaKıbrıs’a konuşan Davulcu, zorunlu askerliğe giden kamu çalışanlarının askerlik sürelerinin çalışma yaşamından sayıldığını ifade ederek, aynı durumun özel sektörde geçerli olmadığını kaydetti. Geçmişte askerlik süresinin devlette ikiyle çarpıldığını da hatırlatan Davulcu, özel sektör emekçilerinin askerde geçirdiği sürenin çalışma yaşamından sayılmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Davulcu, Ombudsman’ın yayımladığı raporla birlikte, askerlik süresince verilen hizmetin primlerinin kişiler tarafından ödenebildiğinin ortaya çıktığını da belirterek, bu olgunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme’ye taşınacak

Davulcu, askere alınan kişilerin işverenin devlet olduğunu da ifade ederek, devletin bu yatırımları yapmakla mükellef olduğunu ve davanın bu pozisyonuyla binlerce özel sektör emekçisini yakından ilgilendiren bir konu olacağını ifade etti.

Dizdarlı: Kamu ve özel sektör arasında herhangi bir fark bulunmuyor

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, 3 Ağustos tarihinde yayımladığı raporunda, İlke Davulcu’nun mükellef askerlikte geçen sürenin, emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklendiğini, Özel Sektör çalışanları için, mükellef askerlikte geçen sürenin, emeklilik amaçları bakımından hizmet süresine eklenmediğini ve bu durumun da emeklilik sürelerinin hesaplanması açısından Kamu Görevlileri ile Özel Sektör çalışanları arasında fark yaratarak Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna yönelik bir soruşturma yapılmasını istediğini ifade etti.

Dizdarlı açıklamasında, mükellef askerlik süresinin emeklilik ve/veya yaşlılık aylığına eklenmesi ile ilgili uygulamada 1 Ocak 2008 tarihi itibarıyle hem kamu hem de özel sektörde herhangi fark bulunmadığını ifade ederek, uygulamada özel sektör ve kamu görevlileri arasında bir fark bulunmadığını söyledi.

1 Ocak 2008’de ne oldu?

2008’de uygulamaya giren tek tip sosyal güvenlik yasası ile çalışanların tek çatı altında birleştirildiğini hatırlatan Ombudsman, farklı uygulamaların devam ettiğini ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti. Dizdarlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 9 Temmuz 2007 tarihli birleşiminde kabul olunan 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının hak ve yükümlülüklerine yeknesaklık getirmiştir. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasına 2012 yılı başında yapılan değişiklikler (Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasası) her ne kadar da 2008 yılı öncesi ve sonrası işe başlayanlar için olan hak ve yükümlülük farklarını bir ölçüde azaltmış olsa da 2008 öncesi sigortalı olanlar ile 2008 sonrası işe girmiş olan Devlet memurlarının ise daha da farklı statüleri nedeniyle uygulamada yaşanan karışıklık devam etmiştir. 2008 yılı öncesi ve sonrası gerek Kamu gerekse Özel Sektör alanında iş hayatına başlayanlarda emeklilik ve/veya yaşlılık aylığı uygulamalarında yaşanan farklılıkların yasal düzenleme ile aşılabileceği kanaatindeyim.”

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin raporunun tamamını okumak için tıklayınız >>>

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık