AktüelPolitikaYKP: “Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır”

"çözüm sürecinde güvenliğin tartışıldığı koşullarda garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır"
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 1, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

İstirdat savaş nedenidir, savaşa hayır, yaşasın barış!

YKP, 1 Eylül Dünya Baroş günü dolayısıyla açıklama yayınladı.

Açıklamda, “Kıbrıs’ta mevcut koşullarda TC işgali sürerken, bu savaşın devamı niteliğindeki asimilasyon, dayatılan ekonomik paketler ve fetih politikaları neticesinde içinden geçmekte olduğumuz ekonomik krizde de Kıbrıs’ın kuzeyinde varoluş/yokoluş tartışmaları daha fazla yapılır olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca “çözüm sürecinde güvenliğin tartışıldığı koşullarda garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…” cümlelerine yer verildi.

İşe açıklamanın tam metni:

Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumundadır ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de bölgede süren savaşların parçasıyız. Ayrıca Ortadoğu’nun birçok yerinde süren paylaşamama kavgasının silahlı gerginliğe dönmesini de, doğalgaz başlığı ile ada açıklarında gün ve gün yaşamaktayız.

Savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslılar da çok çekmiştir ve hala da çekmektedirler. Kıbrıs’ta mevcut koşullarda TC işgali sürerken, bu savaşın devamı niteliğindeki asimilasyon, dayatılan ekonomik paketler ve fetih politikaları neticesinde içinden geçmekte olduğumuz ekonomik krizde de Kıbrıs’ın kuzeyinde varoluş/yokoluş tartışmaları daha fazla yapılır olmuştur.

1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’de olan konu aslında Üçüncü Reich veya Üçüncü İmparatorluk’un yeniden kurulması yani irredantist bir politika ile kaybedilen yerlerin geri alınması süreci idi. 2. Dünya Savaşının en önemli sonuçlarından biri irredantist politikaların suç kabul edilmesidir. İrredentist politikalarının Türkçe karşılığı istirdat yani geri alma politikalarıdır. Kıbrıs’taki Türk politikasının son 60 yıldaki kapsayan dönemdeki adı Kıbrıs istirdat projesidir ve irredantizmin ta kendisidir. Bu politikanın uzantısı günümüzde sıcak gündeme düştü, Maraş’ın istirdatı için bazıları harekete geçti, bu irredantizmdir ve 2. Dünya savaşının en önemli araçlarından biriydi, irredantizm savaştır, savaşa karşı çıkmadan barış için mücadele edilemez… Maraş ile irredantist politikaları normalleştirenlere karşı Maraş’ın istirdatına karşı olduğumuzu vurgularız, herkesi uluslararası hukuka saygılı olmaya çağırırız, çünkü irredantist politikaların bedeli hep birlikte öderiz!

Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadelenin önemli olduğunun altını çizeriz. 

Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için ve bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, çözüm sürecinde güvenliğin tartışıldığı koşullarda garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…

Yeni Kıbrıs Partisi, bu 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizer, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapar…

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık