AktüelKentYaşamYKP: “Mağusa’daki yasadışılığa karşı yetkilileri göreve çağırırız”

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mağusa Belediyesinde ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek yetkilileri göreve davet etti. Açıklama şöyle: YKP üyesi de olan Mağusa Belediye Meclisi üyesi Ulus Irkad, Belediye Başkanı Arter’e yazılı soru sorarak bilgi talep etmiştir. Bilgi talebi şu şekildedir: “20/2016 Kamu İhale Yasasının 4(1)(Ç) bendi “Belediyeleri, belediyelerin oluşturdukları birlikleri ve kurdukları şirketleri” kapsar denmektedir. Yasanın 46. Maddesinde “İhale Değerlendirme Komisyonları, sonuçlandırılan her bir ihale veya çerçeve anlaşması hakkında bir rapor hazırlar” ve “Merkezi İhale...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 14, 2018
Djumba Hotel & Cafe

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mağusa Belediyesinde ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek yetkilileri göreve davet etti. Açıklama şöyle:

YKP üyesi de olan Mağusa Belediye Meclisi üyesi Ulus Irkad, Belediye Başkanı Arter’e yazılı soru sorarak bilgi talep etmiştir. Bilgi talebi şu şekildedir:

“20/2016 Kamu İhale Yasasının 4(1)(Ç) bendi “Belediyeleri, belediyelerin oluşturdukları birlikleri ve kurdukları şirketleri” kapsar denmektedir. Yasanın 46. Maddesinde “İhale Değerlendirme Komisyonları, sonuçlandırılan her bir ihale veya çerçeve anlaşması hakkında bir rapor hazırlar” ve “Merkezi İhale Komisyonuna gönderir” denmektedir. Bu çerçevede Merkezi İhale Komisyonuna gönderilen ‘Salamis Yolu projesi’ ile ilgili 20/2016 Kamu İhale Yasasının madde 46(1) altında belirtilen bilgileri içeren dosyasının bir kopyasının tarafıma da verilmesini talep ederim.”

Kamu İhale Yasası 2 yıldır yürürlüktedir ve ilk tespitlerimiz Mağusa Belediyesi hâlâ daha kendi ihale tüzüğü çerçevesinde ihalelere çıkıp sonuçlandırmaktadır. 20/2016 Kamu İhale Yasasındaki maddeler çok açıktır, yasalara uymak herkesin görevidir. Mali konularda belediyeleri denetleyecek olan da Sayıştay’dır.

Mağusa Belediyesinin son 2 yıldan beri çıktığı ihalelerin raporları 20/2016 Kamu İhale Yasasına göre Merkezi İhale Komisyonunda olması gerekir. Merkezi İhale Komisyonu açıklama yapmaya, eğer dosyalar ellerindeyse kamuya açık oldukları için Mağusa Belediye Meclisi üyeleri ile talepleri doğrultusunda paylaşılmasını talep ederiz. Ama yukarda da işaret ettiğimiz gibi tespitlerimiz bu dosyaların Merkezi İhale Komisyonuna iletilmediği yönündedir.

20/2016 Kamu İhale Yasasının 2 yıldır uygulanmaması konusunda da Sayıştay’ı da denetlemeler konusunda açıklama yapmaya davet ederiz.

20/2016 Kamu İhale Yasasında açıkça belirtilmesine rağmen birçok belediye bu yasa tahtında değil kendi tüzükleri çerçevesinde hâlâ ihaleye çıkılması konusunda İçişleri Bakanlığının da nasıl bir yol izleyeceğini merak etmekteyiz…

YKP olarak bir kez daha Kıbrıs’ın kuzeyinde her şeyin yolsuzluğa bulaştığının, usulsüzlüklerin normalleştiğinin tespiti yapar, Sayıştay, Başsavcılık gibi bağımsız kurumları harekete geçemeye çağırırız…

20/2016 Kamu İhale Yasasının yerel yönetimlerde uygulanmamasına göz yuman, harekete geçmeyen yasadışılığı normalleştiren İçişleri Bakanlığını ve Merkezi İhale Komisyonunu kınarız…

YKP olarak, Mağusa Belediyesinde süren şeffaf ve hesap verilebilir bir idare için süren mücadele ile de dayanışmamızı bir kez daha ortaya koyarız…

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2020 ↄ⃝ copyleft