Ekonomi PolitikkoronavirusYerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde hukuki aksaklıklar var

12 Nisan tarihinde yayınlanan yayımlanan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’ne yönelik eleştiriler bir tarafa, birçok muğlak ifadeler de barındırdığı gazetemizin bilgisine ulaştı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 14, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

12 Nisan tarihinde yayınlanan yayımlanan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’ne yönelik eleştiriler bir tarafa, birçok muğlak ifadeler de barındırdığı gazetemizin bilgisine ulaştı.

Bakanlar Kurulu’nun içinde bu kadar hata barındıran bu tüzüğü yayınlamasının ardından, tüzüğün Bakanlar Kurulu hukukçuları ve bakanlar tarafından okunup okunmadığı konusunda da soru işaretleri ortaya çıkmasına neden oldu.

Daha önce de Bakanlar Kurulu’nun Karar Hükmünde Kararname (KHK) yayınlarken, hukuki anlamda belirsizlikleri haber yapan GazeddaKıbrıs olarak, gelinen süreçte Yasama yetkisinin işletilmiyor olmasının ve muhalefetin bu durumdaki tavrının hukuk devleti iddiasının da altını boşalttığını vurgulamıştık.

Yayınlanan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nde yine hukuki aksaklıkların olması, yardımlardan da etkin yararlanmanın önünde de engel oluşturma riskini barındırmaktadır.

İşte, tüzüğün metni ile ilgili sorunlar:

1- Teşviklerin nereye ödeneceği ve banka hesabı olmayan çalışanlara dair ne tür tedbirler alınacağı kesin değildir. Geçici 9. maddenin (5)’inci fıkrası altında başvuru esnasında çalışan adına KKTC’de aktif bir bankada açılmış olan hesap detaylarının beyanı zorunlu tutulmaktadır. Böylelikle de KKTC’de aktif bir bankada hesabı bulunmayan çalışanlar, düzenlemenin kapsamı dışarısında tutulduğu anlaşılmaktadır. Ancak aynı paragrafta bu ücretin beyan edilen banka hesabı veya çalışan adına KKTC’de faaliyet gösteren bir bankaya yatırılacağı söylenmektedir. Bunun hesabı olmayan çalışanları kapsamak için konulmuş olup olmadığı muğlaktır.  Benzeri bir muğlaklık işverene verilecek gelir desteği ile ilgili 10. maddenin (6)’ncı fıkrasında de mevcuttur.

2- Geçici 9. ve 10. maddeler altında düzenlenen çalışanlara ve işverene verilecek gelir desteği ile ilgili belirtilen tarihlerde KKTC sınırları içerisinde olması koşulu aranmaktadır. Burada 14 Mart tarihinde mi, 2020 yılı Nisan ayında mı, ödeme tarihinde mi, yoksa her üçünde de mi KKTC’de olma koşulu aranmaktadır anlaşılır değildir.

3- Geçici 10. madde altında işverene verilecek istihdam destek ödemesi ile ilgili tereddüt ve uyuşmazlıkların Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanacağını belirtin (9)’uncu fıkrasında, kararın işverenin yanı sıra çalışana da bildirileceği belirtilmektedir. Bu mantıksızlık ancak tüzüğün gelişigüzel, ‘kopyala-yapıştır’ yöntemi ile hazırlandığı şeklinde açıklanabilir.

4- Muhasipler, tıbbi tahlil laboratuvarları ile benzin istasyonlarına verilecek sosyal güvenlik prim teşvikleri düzenleyen geçici 11. maddenin (1)’inci fıkrasında hak kazanan işverene istihdam tarihine bakılmaksızın KKTC’de bulunan her sigortalı çalışan için prim teşvik ödemesi öngörülmesine rağmen, (3)’üncü fıkrasında iş yerinde çalışan sayısı değerlendirilirken, 14 Mart 2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki ilgili işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınacağı belirtilmektedir. Burada da istihdam tarihi ne zaman olursa olsun tüm çalışanların mı yoksa sadece 14 Mart 2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kaydı olanların mı prim teşviklerinden yararlanıp yararlanmayacakları belirsizdir. 5- Üçüncü ülke vatandaşlarını da yapılacak destekler kapsamına alma iddiasıyla hazırlanan bu tüzük kapsamında, basın sektörüne verilecek teşvik uygulamalarında ise uyruk temelli ayrımcılık devam etmektedir. Geçici 12. maddenin (1)’inci fıkrasında devam edeceği öngörülen teşvik uygulamalarından sadece KKTC vatandaşı olan çalışanlar faydalanabilmektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık