AktüelEkonomi PolitikPolitikaYenidüzen’de toplu iş sözleşmesi: “Yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaç var”

Yenidüzen gazetesi ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı… Cenk Mutluyakalı: “DEV-İŞ’in de sahip olduğu tarihsel deneyimle, sürece daha fazla dahil olmasını diliyorum. Çünkü ülkemizde, geleneksel sendikal zihniyetin yarattığı zümresel paylaşım odaklı anlayışların, yerini, toplumsal bir dayanışmaya bırakması kaçınılmazdır.” Zümresel sendikal anlayışın imajının gün geçtikçe kötüye gittiğini ve bunun özel sektörde örgütlenebilme adına engeller de yarattığını vurgulayan Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, özel sektör emekçilerinin ihtiyacına cevap verebilecek yeni bir sendikal...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 11, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Yenidüzen gazetesi ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı…

Cenk Mutluyakalı: “DEV-İŞ’in de sahip olduğu tarihsel deneyimle, sürece daha fazla dahil olmasını diliyorum. Çünkü ülkemizde, geleneksel sendikal zihniyetin yarattığı zümresel paylaşım odaklı anlayışların, yerini, toplumsal bir dayanışmaya bırakması kaçınılmazdır.”

Zümresel sendikal anlayışın imajının gün geçtikçe kötüye gittiğini ve bunun özel sektörde örgütlenebilme adına engeller de yarattığını vurgulayan Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, özel sektör emekçilerinin ihtiyacına cevap verebilecek yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaç olduğunu belirtti.”

Yenidüzen gazetesinde basın emekçileri sendika güvencesinde…

DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Yenidüzen gazetesi arasında 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanarak yenilendi.

Çalışanlar ve gazete yönetimi ile bir süreden beridir gerçekleşitilen görüşmelerin ardından imzalanan sözleşmeyle, kurumun maddi yapısı da dikkate alınarak çalışanlarının maddi ve sosyal hakları geliştirildi.

İmza sırasında Yenidüzen emekçileri, Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit ve yönetim kurulu üyeleri ile Yenidüzen Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı hazır bulundu.

Mutluyakalı: “Geleneksel sendikal zihniyetin yerini, toplumsal bir dayanışmaya bırakması kaçınılmazdır”

Yenidüzen Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı medyanın çok ciddi ekonomik sıkıntılar ve orantısız rekabet koşulları içerisinde yeni bir toplu iş sözleşmesine imza atmalarının son derece önemli olduğunu kaydederek, “YENİDÜZEN emekçileri hem üretim hem de kapasite anlamında çok daha ileri koşulları hak ediyorlar, ancak, imkanlarımız elbette bizleri sınırlıyor. Bu vesileyle, hem Yenidüzen’deki takım arkadaşlarımıza hem de sendikamıza teşekkür ediyorum” dedi.

‘Medya Destek Programları’nın da önemine dikkat çeken Mutluyakalı, “bu süreçte, eğer böylesi bir destek programı olmazsa, gazeteler olur ancak gazeteciler kamu dışında çok fazla sektörde kendine yer bulamaz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, özel sektörde sendikalaşmanın çok fazla konuşulduğu bir süreçte, imzalanan sözleşmeye de vurgu yapan Mutlukalalı şöyle konuştu: “DEV-İŞ’in de sahip olduğu tarihsel deneyimle, sürece daha fazla dahil olmasını diliyorum. Çünkü ülkemizde, geleneksel sendikal zihniyetin yarattığı zümresel paylaşım odaklı anlayışların, yerini, toplumsal bir dayanışmaya bırakması kaçınılmazdır. Hep birlikte yarattığımız kaynakların adil bölüşülmesi, özel sektör emekçisi yoksun kesimlerin de ortak kaynaklarımızdan hak ettiği hizmeti alması son derece önemlidir.”

Naşit: “Yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaç var”

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, özelde sendikaşmanın tartışıldığı ve talep edildiği bir dönemde Yenidüzen’deki sözleşmenin yenilenmesinin öncelikle basın sektörü olmak üzere tüm özel sektörü için örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade ederek, yıllar içinde bir yandan çalışanların haklarını geliştiritrken ve güvence sağlarken diğer yandan da kurumla uyum içinde bir sendikacılık anlayışı geliştridiklerini vurguladı.

Naşit, iktidar, sermaye ve güç odakları ilişkileri ile gittikçe tek tip bir sese bürünen Kıbrılı Türk medyasında  Yenidüzen’in ilkeli ve çok taraflı bir habercilik anlayışıyla gerek doğru gerekse de güvenilir bir kaynak olduğunu da kaydederek, kamuoyunda önemli bir yeri doldurduğunu belirtti. 

Zümresel sendikal anlayışın imajının gün geçtikçe kötüye gittiğini ve bunun özel sektörde örgütlenebilme adına engeller de yarattığını vurgulayan Naşit, özel sektör emekçilerinin ihtiyacına cevap verebilecek yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Naşit, “Yenidüzen’de ve az da olsa başka özel sektör işletmelerinde yıllardır sendikacılık yapıyoruz. Bugün imzaladığımız bu sözleşme özel sektörde sendikacılık yapılabileceğinin de somut karşılığıdır. Yenidüzen deneyimi karşılıklı bir şekilde sürdürdüğümüz ortaklaşa pratiklerin bir sonucu. Umarız bu pratikleri başka alanlarda da gerçekleştirebiliriz.   

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık