AktüelEkolojiYaşamYeni rapor: Ağır sanayide sıfır emisyon mümkün

European Climate Foundation desteği ile hazırlanan Sanayi Dönüşümü 2050 adlı rapor bugün Brüksel’de kamuoyuna tanıtıldı. Rapor, Avrupa Birliği’nde ağır sanayide (çelik, kimya ve çimento sektörleri) karbondan arınmanın mümkün olduğunu, bu sektörlerde sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanabileceğini ortaya koyuyor. Avrupa Birliği, bu dönüşümü düşük maliyetle gerçekleştirebilir ve bu sayede sanayi sektörünün rekabet gücünü arttırabilir. Rapor, Avrupa Birliği’nin yıllık emisyonlarının yüzde 14’ünden sorumlu olan ağır sanayideki dönüşümün AB’nin enerji ithalatını önemli derece azaltacağını da gözler önüne seriyor....
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 25, 2019
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
LGBT kitapcık

European Climate Foundation desteği ile hazırlanan Sanayi Dönüşümü 2050 adlı rapor bugün Brüksel’de kamuoyuna tanıtıldı. Rapor, Avrupa Birliği’nde ağır sanayide (çelik, kimya ve çimento sektörleri) karbondan arınmanın mümkün olduğunu, bu sektörlerde sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanabileceğini ortaya koyuyor. Avrupa Birliği, bu dönüşümü düşük maliyetle gerçekleştirebilir ve bu sayede sanayi sektörünün rekabet gücünü arttırabilir.

Rapor, Avrupa Birliği’nin yıllık emisyonlarının yüzde 14’ünden sorumlu olan ağır sanayideki dönüşümün AB’nin enerji ithalatını önemli derece azaltacağını da gözler önüne seriyor. Ağır sanayi bugüne kadar emisyon azaltımının en zor, hatta imkansız olduğu sektör olarak gösteriliyordu.  Bu analiz, AB için bu alanda birçok yol ve yöntemin mevcut olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Birliği;

  • Döngüsel ekonomi alanlarında yapacağı yatırımlar ve tedarik zincirinde verimliliğin arttırılması ile yılda 171 milyon ton CO2 azaltımı gerçekleştirebilir.
  • 2050 itibarıyla çelik ve plastik üretiminin yüzde 70’ini geri dönüştürülmüş hammaddeden elde edebilir.
  • Yeni ve temiz teknolojiler ile yılda 241 milyon ton CO2 azaltımı yapabilir.

Avrupa Birliği üyeleri arasında “2050 yılı net sıfır emisyon vizyonu” üzerine müzakereler devam ediyor. Rapor, ağır sanayinin bu vizyona önemli katkı sağlayabileceğini de ifade ediyor. Sıfır emisyon uygulamaları ile Avrupa Birliği bir yandan küresel rekabet gücünü arttırabilir, diğer yandan enerjide fosil yakıt ithalatı bağımlılığını önemli ölçüde azaltabilir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..