AktüelEkonomi PolitikManşetPolitikaYasa geçerse davalar ortadan kalkacak

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 7, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Yenidüzen gazetesi bugün Vicdani Ret Yasa Tasarısı’nı yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı. Gazetenin manşetten verdiği haberde “Silahlı kuvvetlerde veya kamu kurumlarında sivil hizmet” başlığı kullanıldı.

Vicdani Ret Değerlendirme Kurulu kurulacak

Yenidüzen’in haberine göre hazırlanan yasa tasarısı Meclis’e sunuluyor. Yasa tasarısının yasalaşması halinde bir Vicdani Ret Değerlendirme Kurulu kurulacak. Bu kurul konuya ilişkin başvuruları görüşüp karara bağlayacak.

Yine habere göre Kurul’un onayladığı kişiler, ‘yurt ödevini’, askerlik süresi kadar bir süre askeri bir eğitime tabi tutulmaksızın silahlı kuvvetlerde veya kamu kurumlarında uygun görülecek sivil hizmet vererek yapabilecek. 

Vicdani ret başvurularını görüşüp karara bağlayacak kurul 6 isimden oluşacak. Başbakanlık müsteşarının başkanlık edeceği kurulda, askeri temsilci, sosyolog, Anayasa hukukçusu, Başsavcılığı temsilen bir Savcı ve eğitim işleri ile görevli bakanlığın temsilcisi yer alacak. 

Ayrıca Yasa tasarısı; “vicdani ret hakkını kullananlar, ihtiyat olarak değerlendirilemezler ve seferberlik hizmeti için göreve çağrılamazlar” maddesini de öngörmekte.

Davalar sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacak

Yasa tasarısında yer alan bir maddeye göre ise yasanın onaylanması durumunda bugün kadar açılan tüm davalar sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacak.

Söz konusu madde şöyle:  “Bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce vicdani retçi olduğunu açıklamış ve bu açıklamaları ve sonucundaki eylemleri nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerle ilgili tüm işlemler durdurulur ve haklarında açılmış bulunan ceza davaları bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkar”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©