AktüelEkonomi PolitikPolitikaVicdani retçilerin yargılanması sürüyor

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 7, 2018
Djumba Hotel & Cafe

Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında, Meclis DilekçeKomisyonu raporunda vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına, hükümetprogramında da olmasına, birçok siyasi parti ve örgütün açıklamasınarağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanmasısüreci devam ediyor…Yarın, Haluk Selam Tufanlı, Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı’nın AskeriMahkemede yargılanmasına devam edilecek…Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerinin vebarış aktivistlerinin, yarın 7 Kasım, Perşembe günü, 13:00’de AskeriMahkemede görülecek olan vicdan retçilerin davalarında dayanışmasınıbekleriz…Hükümete, vicdani retçileri sürekli Askeri Mahkemeye çağırarak bir nevicezalandırmaya tabi tutan bu erteleme sistemlerine karşı duyarlı olma,hazırlanan yasa değişikliğinin bir an önce meclisten geçirme çağrısıyaparız…Bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır, diyerekmücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©