AktüelGazedda'nın GündemiÖzel HaberPolitikaVicdani ret yasa çalışmaları BM raporunda

BM İnsan Hakları Konseyi yıllık raporunda Kıbrıs’ın kuzeyineki yasa değişiklik çalışmalarına değinildi, başlatılan çalışmalar raporda yer alarak konuyla ilgili bilgi verildi. Raporda Vicdani Ret Yasası çalışmalarının meclis içi komitede görüşülmeye başlandığı bilgisi verildi. İşte rapordaki ilgili kısımın türkçe çevirisi: Kıbrıs Cumhuriyet’i yönetimi altında olmayan ihtilaflı bölgelerdeki vicdani ret konusuna binaen, din ve inanç özgürlüğü Özel Raportör’ü, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret ile ilgili kanuni hükümlerin eksiliğine dikkat çekip, makamların askeri hizmet hususunda vicdani ret hakkını tanımalarını,...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 21, 2019
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık
BM İnsan Hakları Konseyi yıllık raporunda Kıbrıs’ın kuzeyineki yasa değişiklik çalışmalarına değinildi, başlatılan çalışmalar raporda yer alarak konuyla ilgili bilgi verildi.
Raporda Vicdani Ret Yasası çalışmalarının meclis içi komitede görüşülmeye başlandığı bilgisi verildi.
İşte rapordaki ilgili kısımın türkçe çevirisi:
Kıbrıs Cumhuriyet’i yönetimi altında olmayan ihtilaflı bölgelerdeki vicdani ret konusuna binaen, din ve inanç özgürlüğü Özel Raportör’ü, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret ile ilgili kanuni hükümlerin eksiliğine dikkat çekip, makamların askeri hizmet hususunda vicdani ret hakkını tanımalarını, ve cezai yaptırıma uğramadan vicdani retçilere gerekçelerine uygun alternatif sivil hizmet seçeneği sunulmasını tavsiye eder (A/HRC/22/51/Add.1, prg. 68 ve 87). Analiz raporuna bir kurumun sunduğu bilgiye göre, bir meclis içi komitenin vicdani retçiler için alternatif sivil hizmet olanaklarının yaratılma ihtimalini araştırdığı gözlemlenmiştir (A/HRC/35/4, prg. 57). O zamandan bu yana, içinde askeri hizmete vicdani ret hakkı ve alternatif hizmet konusunu sunan bir taslak değişiklik 7 Ocak 2019 tarihinde meclise sunulmuş, meclis içi komitenin bu taslak değişikliği 13 Şubat 2019’da tartışmaya başladığı rapor edilmiştir.”
(Çeviren Orhan Eronen)
Kantlı: “Maalesef askıya alındığını bildireceğiz”
Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kanatlı, “maalesef bir kez daha rapor yazıp yasa taslağı çalışmalarının askıya alındığını bildirip, yeni tutuklamaların olma ihtimali olduğunun bilgisini vereceğiz” ifadelerini kullanarak sürecin artık işlemediğine vurgu yaptı.
Vicdani retçiler yine hapse girebilir
Bu yıl başında Halil Karapaşaoğlu’nun hapse girmesi, aynı zamanda başka vicdani retçilerin de hapse gireceğinin habercisi idi. Önümüzdeki süreçte davaları görüşülmeye başlayacak başka vicdani retçilerin de hapse girmesi söz konusu.
Rapor için:

 

A/HRC/41/23 – E – A/HRC/41/23

No Description

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..