AktüelGazedda'nın GündemiÖzel HaberPolitikaVicdani ret yasa çalışmaları BM raporunda

BM İnsan Hakları Konseyi yıllık raporunda Kıbrıs’ın kuzeyineki yasa değişiklik çalışmalarına değinildi, başlatılan çalışmalar raporda yer alarak konuyla ilgili bilgi verildi. Raporda Vicdani Ret Yasası çalışmalarının meclis içi komitede görüşülmeye başlandığı bilgisi verildi. İşte rapordaki ilgili kısımın türkçe çevirisi: Kıbrıs Cumhuriyet’i yönetimi altında olmayan ihtilaflı bölgelerdeki vicdani ret konusuna binaen, din ve inanç özgürlüğü Özel Raportör’ü, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret ile ilgili kanuni hükümlerin eksiliğine dikkat çekip, makamların askeri hizmet hususunda vicdani ret hakkını tanımalarını,...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 21, 2019
Djumba Hotel & Cafe
BM İnsan Hakları Konseyi yıllık raporunda Kıbrıs’ın kuzeyineki yasa değişiklik çalışmalarına değinildi, başlatılan çalışmalar raporda yer alarak konuyla ilgili bilgi verildi.
Raporda Vicdani Ret Yasası çalışmalarının meclis içi komitede görüşülmeye başlandığı bilgisi verildi.
İşte rapordaki ilgili kısımın türkçe çevirisi:
Kıbrıs Cumhuriyet’i yönetimi altında olmayan ihtilaflı bölgelerdeki vicdani ret konusuna binaen, din ve inanç özgürlüğü Özel Raportör’ü, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret ile ilgili kanuni hükümlerin eksiliğine dikkat çekip, makamların askeri hizmet hususunda vicdani ret hakkını tanımalarını, ve cezai yaptırıma uğramadan vicdani retçilere gerekçelerine uygun alternatif sivil hizmet seçeneği sunulmasını tavsiye eder (A/HRC/22/51/Add.1, prg. 68 ve 87). Analiz raporuna bir kurumun sunduğu bilgiye göre, bir meclis içi komitenin vicdani retçiler için alternatif sivil hizmet olanaklarının yaratılma ihtimalini araştırdığı gözlemlenmiştir (A/HRC/35/4, prg. 57). O zamandan bu yana, içinde askeri hizmete vicdani ret hakkı ve alternatif hizmet konusunu sunan bir taslak değişiklik 7 Ocak 2019 tarihinde meclise sunulmuş, meclis içi komitenin bu taslak değişikliği 13 Şubat 2019’da tartışmaya başladığı rapor edilmiştir.”
(Çeviren Orhan Eronen)
Kantlı: “Maalesef askıya alındığını bildireceğiz”
Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kanatlı, “maalesef bir kez daha rapor yazıp yasa taslağı çalışmalarının askıya alındığını bildirip, yeni tutuklamaların olma ihtimali olduğunun bilgisini vereceğiz” ifadelerini kullanarak sürecin artık işlemediğine vurgu yaptı.
Vicdani retçiler yine hapse girebilir
Bu yıl başında Halil Karapaşaoğlu’nun hapse girmesi, aynı zamanda başka vicdani retçilerin de hapse gireceğinin habercisi idi. Önümüzdeki süreçte davaları görüşülmeye başlayacak başka vicdani retçilerin de hapse girmesi söz konusu.
Rapor için:

 

A/HRC/41/23 – E – A/HRC/41/23

No Description

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©