AktüelMüzikYaşamUniversity of Nicosia’dan Kıbrıs Postası’nın Yayınına İlişkin Yalanlama ve Kınama

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 8, 2019
Djumba Hotel & Cafe

University of Nicosia Kıbrıs Postası’nın önceki günkü yayınına dair kınama ve yalanlama açıklası yayındı.

Açıklamayı tam metin olarak yayınlıyoruz.

“İnternette yayımlanan Kıbrıs Postası gazetesinin 5 Şubat 2019 tarihinde kurumumuzu karalamak için yaptığı haberi University of Nicosia olarak şiddetle kınıyoruz.

Şunu açıkça belirtmek isteriz ki söz konusu yayın, kurumumuzun en başından beri temsil ettiği etik ve akademik değerleri hedef almakta ve uygulamalarımızla bağdaşmayan yalan ve kışkırtıcı unsurlar içermektedir.

Kamuoyunun bilgisine getirmek istediğimiz hususlar şunlardır:

1) Dr. Aslıhan Yılmaz adında herhangi bir şahıs hiçbir zaman University of Nicosia çalışmamıştır.
2) Haberle birlikte yayımlanan ve üniversitenin amblemini taşıyan sözde sınav kâğıdının Lefkoşa Üniversitesi’yle hiçbir ilgisi yoktur.
University of Nicosia – Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ya da Kıbrıslı olmayan – tüm öğrencileri ve mezunlarıyla gurur duymaktadır. Ayrıca öğrencilerin; cinsiyet, ırk, uyruk, etnik köken ve dinlerinden kaynaklanan farklılık ve özgüllüklerine saygı duymakta, hiçbir ayrım yapmaksızın onları eşit kabul etmektedir.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©