AktüelMüzakereler#UniteCyprusNow | Çözüm Başarısızlıkla Sonuçlanan Modelle Değil, Doğrudan Kıbrıslılardan Gelmelidir

UniteCyprusNow, her iki toplum liderine de ayrı ayrı ziyaretler düzenlemiş, bu çerçevede 28 Temmuz tarihinde Sayın Nikos Anastasiadis ve 1 Ağustos’da Sayın Mustafa Akıncı tarafından kabul edilmiştir. UniteCyprusNow ziyaretler sırasında liderlerin Kıbrıs’ı birleştirme ve barış getirme yolundaki vizyon ve planlarını öğrenmeyi  amaçlamıştır. ANASTASİADES ZİYARETİ Toplantıda Sayın Anastasiades defalarca Türkiye’nin katı tutumunun Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nın başarısız olmasına neden olduğunu söylemiştir. Sorduğumuz birçok soruyu yanıtsız bırakmış ve bu bildirinin sonunda yer alan ve Kıbrıs’ın birleştirilmesine dair...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 2, 2017
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

UniteCyprusNow, her iki toplum liderine de ayrı ayrı ziyaretler düzenlemiş, bu çerçevede 28 Temmuz tarihinde Sayın Nikos Anastasiadis ve 1 Ağustos’da Sayın Mustafa Akıncı tarafından kabul edilmiştir.

UniteCyprusNow ziyaretler sırasında liderlerin Kıbrıs’ı birleştirme ve barış getirme yolundaki vizyon ve planlarını öğrenmeyi  amaçlamıştır.

ANASTASİADES ZİYARETİ

Toplantıda Sayın Anastasiades defalarca Türkiye’nin katı tutumunun Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nın başarısız olmasına neden olduğunu söylemiştir.

Sorduğumuz birçok soruyu yanıtsız bırakmış ve bu bildirinin sonunda yer alan ve Kıbrıs’ın birleştirilmesine dair pratik önerilerimizi iletme şansı vermemiştir. Bunların yalnızca sembolik olduğunu ve Türkiye asıl karar verici olarak kaldıkça bu adımların bir etkisinin olmayacağını söylemiştir.

Sayın Anastasiadeskonferansınbaşarısız olmasebebiolarakgüvenlikvegarantilerkonusundaki anlaşmazlığı gösterse de, diğer konularda varılan uzlaşılar konusunda da memnuniyetsizliğini ifade etmiştir. Yönetim ve güç paylaşımında Kıbrıslı Türklere fazla yetkiler verildiğini ve Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri kullanarak federal Kıbrıs’ın iç işlerine karışacağından endişe duyduğunu dile getirmiştir. Yeteri  kadar toprak  iade  edilmediğinden  şikayet  etmiş  ve Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele konusundaki hoşnutsuzluğunu dile getirerek bunun Türklerin adaya akın etmesine neden olacağını söylemiştir. Böylesi bir federal anlaşmanın halk tarafından reddedileceği konusunda ikna olmuş görünerek, bir kere daha 2004 yılındaki başarısızlığı yeniden yaşamak istemediğini vurgulamıştır.

Sayın Anastasiades Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları birleştirmek yolunda ne düşündüğüne ilişkin hiçbir öneride bulunmamıştır. UniteCyprusNow kendisinden müzakere masasına dönmek için gerçekçi bir plan veya niyet duymamıştır. Guterres belgesini kabul ettiğini söylemiş olmasına rağmen, hiçbir asker ve garanti kabul etmeyeceğini ifade etmesi kendi kendisiyle çelişen ifadeler olmuştur.

AKINCI ZİYARETİ

Sayın Akıncı suçlama oyununa girmek istemediğini belirtse de, görüşme sürecinin bir bütün olarak başarısız olmasından bizzat Sayın Anastasiades’in sorumlu olduğuna dair inancını dile getirmiştir.

Sayın Akıncı güvenlik ve garantilerin taraflar arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğuna katılsa da, muhatabının yönetim, güç paylaşımı ve mülkiyet gibi diğer konularda da gerekli adımları atmaya hazır olmadığı düşüncesinin altını çizmiştir.

Akıncı’nın; Anastasiades’in Kıbrıslı Rumları federal bir çözüme ve Kıbrıslı Türklerle güç paylaşımına hazırlamadığına, sonuç olarak da kendi halkının tereddütleriyle sınırlandığına inandığını gözlemledik. Görüşmemiz sırasında sayın Akıncı çeşitli vesilelerle kişisel inisiyatifini nasıl kullandığını hatta toprak, güvenlik ve garantiler gibi  çeşitli  konularda  Türkiye’yi  daha esnek olması için nasıl ikna ettiğini izah    etmiştir.

 

Kıbrıslı Türk lider önerilerimizi dinleyerek sorularımıza doğrudan cevaplar vermiştir. Sayın Akıncı hala daha iki toplumlu iki bölgeli federasyonu desteklediğini ve Kıbrıs için federal çözümün son bulmadığına inandığını belirtmiştir. Fakat, mevcut durumda güven yaratıcı önlemler bile uygulanamazken bunun ne kadar gerçekçi olduğunu da sorgulamıştır. Diğer ziyarette de olduğu gibi, Sayın Akıncı’dan da ileri gitmek için bir strateji duymak  mümkün olmamıştır.

SONUÇLAR

UniteCyprusNow her iki liderin de birbirlerine ve çözüm sürecine dair inançlarını yitirdiğine inanmaktadır.   Her iki lider de ortak bir zemin bulup görüşmeleri liderlik, cearet, kararlılık ve sonuç odaklı olarak sürdürmeye karar verirlerse UniteCyprusNow elbette ki kendilerini destekleyecektir.

Fakat UniteCyprusNow görüşmelerin başlaması ve başarılı bir şekilde sonlandırılması için gerekli koşulların yaratılması yolunda yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu hakkında net bir görüşe sahip olmuştur. Çözüm başarısızlıkla sonuçlanan yukarıdan-aşağıya çözüm modeliyle değil, doğrudan Kıbrıslılardan gelmelidir. Bu çerçevede, her iki lidere de gecikmeden Kıbrıslılar arasında güven, karşılıklı saygı ve anlayış yaratma yönünde hareket etmeleri ve ekonomik, eğitimsel, kültürel, sosyal ve sportif işbirliğine imkan sağlamaları çağrısında bulunuruz. Sadece taraflar arasında daha fazla etkileşim, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık Kıbrıs’ı ortak zeminde birleştirecek ve anlaşmayı ulaşılabilir   kılacaktır.

Bu yüzden tüm Kıbrıslılara, birleşik bir Kıbrıs için aşağıdaki taleplerimizi desteklemeleri ve bize katılmaları çağrısında bulunuruz:

  • İki bölgeli, iki toplumlu federasyonun barış ve refah içinde bir gelecek için mümkün ve sürdürülebilir olan tek çözüm olduğu yönünde halkı hemen bilgilendirmeye başlayın ve federasyonun ne olduğunu doğru bir şekilde anlatın
  • İnsanların günlük hayatlarındaki bölünmüşlüğün üstesinden gelmek için acil adımlar atın; ekonomi, eğitim, kültür, sosyal ve spor alanlarında kuzey ve güney arasında işbirliğini teşvik edin; karşılıklı ilişki, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık önündeki yasal idari ve pratik engelleri ortadan kaldırın
  • Derinya ve Aplıç kapılarını daha fazla geciktirmeden açın
  • İki-Toplumlu Eğitim Teknik Komitesini, eğitim sisteminde reform yapmak, her iki taraftaki müfredat ve kitapları milliyetçi ve ırkçı unsurlardan arındırmak ve eğitimin barış, karşılıklı kabul ve birarada yaşamı teşvik etmesini  sağlamak  için yetkilendirin
  • Bölünmüşlüğü besleyen, ortak Kıbrıslı kimliğini erozyona uğratan ve yanlış anlamaları ve güvensizliği artıran resmi milliyetçi söyleme son verin; federal çözüm savunucularının susturulması ve sindirilmesi girişimlerine son verin; nefret söylemi, ayırımcılık ve özellikle Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı nefret suçlarını gündem yapın ve sorumluları cezalandırın

#UniteCyprusNow

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık