AktüelEkonomi PolitikPolitikaUluslararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar raporu yayınlandı

 DAÜ-SEN Öncülüğünde, Uluslararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar başlıklı bir araştırma yayınlandı. Raporun giriş kısmında şu ifadelere yer verilmekte: “Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), uluslararası öğrencilerin Kıbrıs’ta yaşadıkları sorunlarla ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmak amacıyla, 2017’nin Aralık ayında çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğrenci temsilcilerinin söz aldığı İngilizce bir panel düzenlenmiştir. Yine DAÜ-SEN tarafından hazırlanan ve Kanal Sim’de yayınlanmış iki Mektepli Bakış programı, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları çeşitli sorunlara odaklanmıştır. Yenidüzen gazetesinin Pazar eki...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 25, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

 DAÜ-SEN Öncülüğünde, Uluslararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar başlıklı bir araştırma yayınlandı.

Raporun giriş kısmında şu ifadelere yer verilmekte:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), uluslararası öğrencilerin Kıbrıs’ta yaşadıkları sorunlarla ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmak amacıyla, 2017’nin Aralık ayında çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğrenci temsilcilerinin söz aldığı İngilizce bir panel düzenlenmiştir. Yine DAÜ-SEN tarafından hazırlanan ve Kanal Sim’de yayınlanmış iki Mektepli Bakış programı, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları çeşitli sorunlara odaklanmıştır.

Yenidüzen gazetesinin Pazar eki Gaile, 3 ve 10 Aralık 2017 özel sayılarını bu konuya ayırmıştır. DAÜ-SEN, deneyimlerini aktarmaları için Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilere bir çağrı yapmıştır.  Öğrencilerden gelen yazılar Gaile Dergisi’nin 3 Aralık 2017 Sayısı’nda Türkçe ve orjinal dillerinde  yan yana basılmıştır. Bazı öğrenciler kendilerini daha rahat ifade edebilmek için isim kullanmadan yazmayı tercih etmişlerdir.

10 Aralık’taki ikinci Gaile özel sayısı, Kıbrıs’taki üniversitelerden birinde okuyan ve seks işçiliğine zorlanan Nijeryalı bir öğrenciyle yapılan röportaja yer vermiştir. 2016 yılında Kıbrıs’a gelen bu öğrenci, Kıbrıs’ta eğitimini sürdürmesi  için yardımcı olmayı vaad eden Nijeryalı kadının kendisine 40,000 Euro borcu olduğunu iddia ettiğini ve bunu ödeyebilmek için de seks işçiliği yapmaya zorladığını aktarmıştır. Bu röportaj dışında Gaile’nin 10 Aralık 2017 tarihli özel sayısı, bu konuda çalışmalar yapan araştırmacılar, bir akademisyen ve bir hekimin yazılarına yer vermiştir.

Gönderilen yazılar, DAÜ’de düzenlenen İngilizce panel ve Kanal Sim’de yayınlanmış iki Mektepli Bakışprogramı, uluslararası öğrencilerin Kıbrıs’ta farklı sorunlarla uğraştığını ortaya koymaktadır. Öğrenciler, yaşadışı koşullarda çalışmak durumunda kaldıkları zaman deneyimledikleri istismarı, barınmayla ilgili yaşadıkları sorunları, poliste, muhaceret dairesinde İngilizce bilen personelin olmamasından kaynaklanan altyapı sorunlarını dile getirmişlerdir. Özellikle Sahraaltı Afrikalı öğrenciler, ev kiralarken ya da kimi zaman bir dükkandan alışveriş yaparken “siyahlara ev kiralamıyoruz, siyahlara satış yapmıyoruz” şeklinde dile getirilen ırkçı tepkilerle karşılaştıklarını, iş hayatında ise ırkçılığın, yasadışı çalışan tüm öğrencilerin deneyimlediği istismarın katmerlenerek artmasına yol açtığını anlatmışlardır. Sahraaltı Afrikalı kadın öğrenciler ise sıklıkla tacize uğradıklarından şikayet etmişlerdir. Daha sonra ayrıntılarıyla ele alınacağı gibi DAÜ’de ve Kuzey Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik yabancı düşmanlığı, önyargı ve ayrımcılık, ırkçılık, emek sömürüsü ve cinsel istismar olduğu saptanmıştır.

DAÜ-SEN’in Aralık ayında düzenlediği etkinliklerden çıkan temel sonuç, Kıbrıs’ta bugüne dek üniversitelere dair izlenen politika ve stratejilerin değişmesi gerekliliğidir. Bir üniversiteler adası olan ülkemizde, faaliyette olan 19 üniversite vardır. Bu üniversitelerde 2018-19 Güz  itibarıyla 142 farklı ülkeden toplam 102966 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 35896’sı ise uluslararası öğrencidir.   Uluslararası öğrenciler arasında Nijeryalı öğrenciler çoğunluğu (6853 öğrenci) oluşturmaktadır. Nijeryalı öğrencileri, Ürdünlü öğrenciler (3156), Zimbabweli öğrenciler (2646), Suriyeli öğrenciler (2294), Pakistanlı öğrenciler (2224), İranlı öğrenciler (2129), Iraklı öğrenciler (1538) ve Libyalı öğrenciler (1392) izlemektedir. Bu 19 üniversite dışında 2019 Ocak itibarıyla, 3 öğretime başlama izni olan üniversite, 7 kuruluş izni olan üniversite ve 9 işlemi süren üniversite vardır.

Üniversitelerle ilgili izlenen temel stratejinin, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin motor sektörlerinden biri olarak görülen üniversitelere ne pahasına olursa olsun daha fazla öğrenci çekmek olduğu görülmektedir. Etkinlikler esnasında aktarılanlar ise, hem siyaset yapıcıların, hem de üniversite yönetimlerinin Kıbrıs’a getirilen binlerce uluslararası öğrencinin karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmek ve adayı gerçek bir eğitim adası haline getirebilmek için daha etkin bir rol üstlenmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Bir planlama olmaksızın üniversite sayısını ve öğrenci sayısını artırmak, yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Ülkeye gelen öğrenciler, sadece ekonomiye katkı yapan istatistiklerden ibaret görülmemeli, belli ihtiyaçları, beklentileri ve farklı kültürel kodları olan genç bireyler olarak ele alınmalı, ivedilikle yaşadıkları muhtelif sorunlarla ilgili kalıcı ve kapsamlı çözümler oluşturmak üzere insiyatif alınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan bu rapor, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunları ortaya koymayı ve bu sorunlara çözümler önermeyi amaçlamaktadır.”

 

Rapor için tıklayınız:

 

RAPOR: Uluslararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar

DAÜ-SEN Öncülüğünde Hazırlanan Değerlendirme Raporu Uluslararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar DAÜ-SEN, Uluslarararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar Kapak Tasarımı: Doğuş Bozkurt Basıldığı yer: Keleş Basımevi Mağusa, 2019 © DAÜ-SEN Uluslararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar[1] Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), uluslararası öğrencilerin Kıbrıs’ta yaşadıkları sorunlarla ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmak amacıyla, 2017’nin Aralık ayında çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık