AktüelEkonomi PolitikTürkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku 124 milyar dolara ulaştı

Kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.3 oranında artışla 124 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 20, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.3 oranında artışla 124 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.5 oranında azalarak 54.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16.0 oranında azalarak 49.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.6 oranında artarak 8.0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.8 oranında azalarak 20.7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 24.1 oranında azalışla 10.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15.3 oranında artışla 15.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 13.8 oranında azalarak 43.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 4.2 oranında artarak 26,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13.1 oranında azalarak 78.3 milyar dolar olmuştur.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 20,7 oranında artarak 55.2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11.7 oranında azalarak 68.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 150.7 oranında artışla 2020 Haziran sonu itibarıyla 168 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 310 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41.1’i dolar, yüzde 28.2’si euro, yüzde 14.3’ü TL ve yüzde 16.4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171.4 milyar  dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15.7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23.3, Merkez Bankası’nın yüzde 11.5, özel sektörün ise yüzde 65.2 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık