AktüelKıbrıs SorunuTürkiye’nin Crans Montana’da sunduğu “güvenlik ve askeri varlık” belgesi basına sızdı

Türkiye'nin Crans Montana'da garantilerle ilgili sunduğu öneri, bugün belgeleriyle birlikte basına yansıdı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 17, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Dialogos’un haberine göre, Türkiye’nin Crans Montana’da gerçekleşen 5’li görüşme sırasında sunduğu belge, basına sızdırıldı.

Belgeye göre, Türkiye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Crans Montana’daki 5’li görüşmede, garantilere ve askeri varlığa atıfta bulunan bir öneri sunarak, garantiler için üçüncü hükümet döneminin sonunda bir inceleme olacağını, askeri birlikler için ise çözümün ilk gününden itibaren önemli bir azalma olacağını ve her geçen gün daha da azaltılacağı söylendi.

Bahsi geçen belgenin çevirisi şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan öneriler

Bu dosya, 30 Haziran 2017 tarihinde 5’li akşam yemeği sırasında BM Genel Sekreteri tarafından belirlenen unsurlar ışığında hazırlanmıştır.

Bu öneriler, “her konuda anlaşılmadan hiç bir konuda anlaşılmamıştır” anlayışı ile sunulmuştur.

Öneriler, garantör güç olan Türkiye’yi ilgilendiren konularda BM Genel Sekreteri’nin, sözü geçen akşam yemeğinde ortaya koyduğu unsurlara uygun olarak önerilmiştir.

Garantiler

1- Garanti Antlaşması mutatis mutandis (duruma göre uyarlanacak şekilde) yeni koşullara göre uyarlanacak.

2- Sona erme hükmü olmayacak.

3- Yeni kurulacak duruma uygun olarak, İzleme Komitesi kapsamlı çözümün uygulanmasını takip edecek.

4- Federal parlamento ve dönüşümlü başkanlık, üç dönemin sonunda yeniden gözden geçirilecek. Yani, 3 seçim dönemi ardından tam anlamıyla uygulanmaya konacak. (Daha üst seviyede, eğer uygulama süreci başarılı olursa, gözden geçirme çok daha erken bir süreçte olabilir.

Askeri Varlık

1- Başlangıçta asker sayısında önemli miktarda azaltma olacak.

2- Anlaşmasının uygulanmasının başarısına göre, asker sayısı aşamalı olarak sayı azaltılacak.

3- Sona erme hükmüne tabii olmayan kalıcı bir askeri kuvvet olacak.

4- İttifak anlaşmasına ve geçiş dönemi güvenlik ayarlamalarına ek bir protokol yeni durum antlaşmasına eklenecek.

Seviye 2 – Taraflar Komitesi (COP) Oluşumu

Federal hükümetten iki temsilci (1 Kıbrıslıtürk, 1 Kıbrıslırum), her bir oluşturucu devletten 1 temsilci, Türkiye’den 1 temsilci, Yunanistan’dan 1 temsilci, Birleşik Krallıktan 1 temsilci, BM’den Başkan olarak katılacak bir temsilci

Görev: Yürütme yetkisi olmayan bu yapının sorumluluğu, BM misyonunun taslak raporlarını hazırlayıp, genel uygulama için değerlendirilmesi, düzenleyici görev yapmadan hazırlanan raporlara içerik sağlamak (açıklama mahiyetinde) ve uygulama ile ilgili oluşacak meseleleri istişare etmektir.

Çeviri: GazeddaKıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık