AktüelEkonomi PolitikToplumun yüzde 86.9’u işlerin yanlış gittiğini düşünüyor

CMIRS 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Mart 2021’de 500 kişi ile gerçekleştirilen ankette ülkedeki ekonomik durum, sosyal güven, ülke demokrasisi, kurumlara güven, haklar, adalet ve siyasetin durumu incelendi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 15, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

CMIRS 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Mart 2021’de 500 kişi ile gerçekleştirilen ankette ülkedeki ekonomik durum, sosyal güven, ülke demokrasisi, kurumlara güven, haklar, adalet ve siyasetin durumu incelendi.

CMIRS tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bu çalışma Mart 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülmüş olup Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamıdır.  CMIRS olarak her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemlemekteyiz. 

Mart 2021 çalışmamızın sonuçları 3 bölüm olarak yayınlanacaktır. 

Birinci bölümde ülkedeki ekonomik durum, ruh durumu ve sosyal güvenin durumu incelenecektir. 

İkinci bölümde ülke demokrasisinin durumu, kurumlara güven ve memnuniyet ve hükümet ve muhalefete bakış incelenecektir. 

Son bölümde ise ülkede haklar, adalet ve siyasetin durumu incelenecektir. 

Özet Sonuçlar- Bölüm 1

Pandemi dönemindeki ikinci kapanma dönemi sonrasına denk gelen bu çalışmamızda katılımcıların ekonomik durumu ile ilgili anket sonuçları oldukça düşündürücüdür.  

Bu dönemde Ekonomik sorunlar toplumun en önemli sorunu olarak ortaya çıkmış, Kıbrıs Sorunu da Aralık 2020 çalışmasına kıyasla bu dönemde önemini artırarak ikinci en önemli sorun olarak karşımıza çıkmıştır. 86.86% ile toplumda işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin oranı son yıllardaki en yüksek noktadadır. 

Bu çalışma ayrıca ekonomik beklentiler açısından da en kötümser beklentilerin karşımıza çıktığı bir anket olmuştur. 

Ankete katılanların 51.94%ü pandemiden dolayı hane halkı gelirinde bir azalma olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 39.8%inin borcu bulunmaktadır.  7.89% oranında katılımcı pandemiden dolayı borçlanmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Borcu olanların 19.27%si borcunu ödemekte sıkıntı çekmektedir.

Katılımcıların 8.54%ü evde pandemiden dolayı işini kaybeden birisinin olduğunu belirtmiştir. Her 3 katılımcıdan biri ciddi ekonomik kaygılar çekmektedir. Her 3 katılımcıdan biri olumsuz duygular ve ruh hali içindedir. Sosyal güven oranı düşüktür. Ekonomik kaygıların toplumun ruhsal sağlığı ve sosyal sorunlar üzerindeki olumsuz etkisi ankete de yansımıştır. 

GENEL SONUÇLAR

Bu dönemde ankete katılanlar toplumun karşı karşıya olduğu en önemli sorunları şöyle sıralamışlardır:

Ekonomik kriz

Kıbrıs Sorunu

Korona

İşsizlik

Aralık 2020 anketinde beşinci sırada olan Kıbrıs Sorununun bu dönemde daha önemli bir hal almış olması dikkate değerdir.  Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cenevre zirvesinin bu önem artışında rol oynadığı düşünülebilir.

Ankete katılanların 86.86%sı toplumda işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünmektedir.  Bu oran son yıllardaki en yüksek memnuniyetsizlik oranı olarak dikkat çekmektedir. 

    Nisan 2017Tem 2017Ekim 2017Şubat 2018Haz 2018Eyl 2018Ara 2018Mar 2019Haz 2019Eyl 2019Ara 2019May 2020Haz 2020Eyl 2020Ara 2020Mar 21
Toplumda işlerin yanlış gitme derecesi80.3888.8272.6875.67 77.98581.1675.58 80.7569.4879.3676.7476.988.2686.6386.86

Ekonomik krizi en önemli sorun olarak sıralayan katılımcılar ekonomik beklentiler açısından da oldukca kötümser bir tablo ortaya koymuşlardır.  Ankete katılanların 53.53%ü 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını beklemektedir ki bu oran son yıllardaki en kötümser ekonomik beklenti olarak öne çıkmaktadır.   

Kendi ekonomik gelecekleri hakkında kötümser beklentileri olan katılımcıların ülke ekonomisinin geleceği hakkında daha da kötümser oldukları gözlemlenmiştir.   Ankete katılanların 71.67%si ülke ekonomisinin önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını beklemektedir.  

Ekonomik durum

Bu ankette ayrıca katılımcıların ekonomik durumunu ve pandeminin ekonomiye etkisini anlamaya çalıştık.  Buna göre katılımcılara pandemic döneminde hane halkı gelirlerinde herhangi bir artış veya azalma olup olmadığını sorduk.  Katılımcıların 51.94%ü pandemiden dolayı hane halkı gelirinde bir azalma olduğunu, 46.42% ayni kaldığını, 1.64% ise bir artış olduğunu belirtmiştir.     

 Ankete katılanların 39.8%inin borcu bulunmaktadır. 

Pandemi dolayısıyla borçlanmak zorunda kalanların oranı ise 7.89%dur. 

Borcu olanların 19.27%si borcunu ödemekte sıkıntı çektiğini belirtmiştir. 

Katılımcıların 8.54%ü pandemic dolayısıyla evde işini kaybeden birisi olduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların ekonomik kaygılarını belirlemek adına sorduğumuz soruda ise aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıstır.  Buna göre yaklaşık her 3 kişiden birinin ciddi ekonomik kaygıları bulunmaktadır.  Bu tarz ekonomik kaygıların toplumun ruh hali ve gelecekte yaşanması olası sosyal sorunlar konusunda belirleyici bir rol oynadığı unutulmamalıdır. 

Katılımcıların 33.06%sı mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların 39.52%si hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların 35.56%sı taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılıdır. 

Katılımcıların 34.75%i sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir.

Mutluluk

DönemMutluluk (0-10)
Mart 20155.54
Haziran 20156.20
Eylül 20155.73
Ocak 20166.38
Nisan 20166.81
Temmuz 20165.81
Ekim 20165.66
Ocak 20176.02
Nisan 20176.27
Temmuz 20176.42
Ekim 20176.27
Şubat 20186.80
Haziran 20186.59
Eylül 20185.43
Aralık 20186.25
Mar 20196.71
Haz 20196.64
Eylül 20196.34
Aralık 20196.87
Nisan 20205.20
Mayıs 20205.64
Haziran 20206.71
Eylül 20205.95
Aralık 20206.41
Mart 20216.79

Aralık ayına kıyasla toplumun mutluluk oranında bir artış gözlemlenmiştir.  Bu dönemde ankete katılanların ortalama mutluluk puanı  6.79.  Buna karşılık anket içerisinde çaresizlik, öfke, endişe, depresiflik ve kötümserlik gibi olumsuz duyguların sıkca yaşandığı gözlemlenmiştir.  Ekonomik kaygılara parallel bir şekilde yaklaşık her 3 kişiden birinin de olumsuz birr uh hali içinde olması pek de şaşırtıcı bir sonuç değildir.

Ankete katılanların 27.8%i son bir hafta içerisinde sıkca çaresiz hissettiğini belirtmiştir.

Ankete katılanların 72.4%ü son bir hafta içerisinde sıkca umutlu hissettiğini belirtmiştir. 

Ankete katılanların 41%i son bir hafta içerisinde sıkca endişeli hissettiğini belirtmiştir.  Katılımcıların yarıya yakınının endişeli olması ise düşündürücüdür.

Ankete katılanların 68.74%ü son bir hafta içerisinde sıkca huzurlu hissettiğini belirtmiştir. 

Ankete katılanların 19.8%i son bir hafta içerisinde sıkca depresif hissettiğini belirtmiştir.

Ankete katılanların 60.6%sı son bir hafta içerisinde sıkca geleceğe güvenle bakabildiğini belirtmiştir. 

Ankete katılanların 29%u son bir hafta içerisinde sıkca öfkeli hissettiğini belirtmiştir.

SOSYAL GÜVEN

Sizce genel olarak insanlara guvenilebilir mi yoksa insanlarla iletisimde herzaman cok dikkatli mi olmak gerekir?  2.04

Insanlarla her zaman çok dikkatli olmak gerekir         Genellike insanlara güvenilir
0001020304050607080910
DönemSosyal Güven (0-10)
Mart 20152.49
Haziran 20151.72
Eylül 20152.15
Ocak 20163.17
Nisan 20162.69
Temmuz 20162.01
Ekim 20162.04
Ocak 20173.50
Nisan 20172.02
Temmuz 20173.02
Ekim 20172.04
Şubat 20183.49
Haziran 20183.48
Eylül 20182.04
Aralık 20183.85
Mart 20192.79
Haz 20192.96
Eylül 20193.69
Aralık 20194.43
Mayıs 20202.04
Haziran 20202.02
Eylül 20202.19
Aralık 20202.79
Mart 20213.30

Bu dönemde sosyal güven oranları 3.30 olmuştur. Korona döneminde gözlemlemekte olduğumuz sosyal güven oranlarındaki ciddi düşüş oldukça düşündürücüdür.  Bu dönemde sosyal adalet konusunda sorunlar yaşanmış olmasının bu düşüşte etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık