AktüelGazedda'nın GündemiKentYaşam“Toplu kentsel yokoluşa, kent kıyımına, seyirci kalmayacağız!”

Mağusa İnsiyatifi, ‘Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın uygulanması ve kent kıyımının durdurulması için bir açıklama yaptı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 30, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Meril Taşeli

Mağusa İnsiyatifi, ‘Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın uygulanması ve kent kıyımının durdurulması için bir açıklama yaptı.

‘Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’, Salamis antik kentinin kıyısında yaklaşık bir sene önce 9 Ağustos 2019’da kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştu.

“İmar Planı, iktidar ve sermaye ortaklığında rant ve spekülasyon oyuncağına dönüştü”

Mağusa İnisiyatifi, son bir sene zarfında, 69 Kurum ve 150’den fazla kişinin 97 toplantı ile katkı koyduğu İmar Planı’nın, tüm bu ortak emek hiçe sayılarak iktidar ve sermaye ortaklığında rant ve spekülasyon oyuncağına dönüştüğünü savundu.

Müteahhitler Birliği, bazı bölge milletvekilleri ve diğer rant gruplarının, Şehir Planlama Dairesini bir kez daha abluka altına alarak imar sınırlarını genişletme ve esnetme çabası içinde olduklarını belirten Mağusa İnisiyatifi, böylelikle verimli tarım arazileri ve kıyı koruma bölgelerindeki arazi değerleri manipüle edilerek planlamadaki belirsizliklere dayalı spekülatif kentleşmenin yeni bir sürece girdiğini ekledi.

Mağusa İnisiyatifi, su, ulaşım, eğitim, sağlık, atık su arıtma, katı atık, sosyal donatılar ve daha birçok kamusal altyapı öngörüsünden yoksun olan ve gıda güvenliğini ve türlerin yaşam alanlarını yok edecek olan spekülatif oyunların bugünün iktidarlarına kaynak yaratırken yarının Mağusa’sını, Yeniboğaziçi’ni ve İskele’sini yok ettiğini belirtti.

“Mağusa İnisiyatifi olarak bu toplu kentsel yok oluşa, kent kıyımına, seyirci kalmayacağız!”

Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs’ın doğusunda kent kıyımına son vermek için talep ve önerilerini açıkladı:

  • “30 Aralık 2019 tarihinde bölge belediyeleri, kaymakamlıklar ve Şehir Planlama Dairesi temsilcilerinin oluşturduğu Birleşik Kurul tarafından oybirliği ile onaylanan İmar Planı ivedilikle resmî gazetede yayımlanmalıdır.
  • 9 Ağustos 2019’da bilimsel, ekolojik ve toplumsal bir uzlaşı metni olarak ortaya çıkan plan kararlarını koruma ve geliştirme çabası içindeki meslek kuruluşları olan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve KTMMOB Şehir Plancıları Odası ile kent savunmasını üstlenen sivil toplum örgütleri bünyesindeki uzmanların demokratik ve etik planlama kültürünü savunmaya devam edebileceği sürdürülebilir çerçeveler oluşturulmalıdır. 
  • 30 yılı aşkın bir süredir iktidar ve sermayenin oluşturduğu yasa ve etik dışı karanlık ilişkiler tarafından tehdit altında olan Planlama Makamına özerk bir yapı getirecek önlemler alınmalıdır. Planlama süreçlerini spekülatif araçlara dönüştüren siyasi baskıların önüne geçebilecek otonom bir planlama kültürünün oluşması sağlanmalıdır. Çoğulcu bir planlama kültürünün sağlıklı yürütülebilmesi, demokratik ve bilimsel kriterlere dayalı kararların uygulanabilmesi için bağımsız denetleyici kurullar ile süreçler şeffaflaştırılmalıdır.”

“Kentsel yok oluşa dur demek için, ‘Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın uygulanmaya konmasının takipçisi olacağız”

Mağusa İnisiyatifi, bu talep ve önerileri paylaşırken çarpık mekânsal örgütlenmenin arka planında mevcut sömürü ve iktidar düzeninin olduğunun bilincinde olduklarını da ekledi.

Bu koşulların son bulması için Federal Kıbrıs’ın koşullarını oluşturacak kentleşme politikalarının kurulması yolunda diğer federalist örgütler ile dayanışma ve ortaklık içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirten Mağusa İnisiyatifi, geçmişte olduğu gibi bugün de bölgenin toplumsal çıkarlarını gözeterek planlamayı bir kent savunması alanı olarak gördüklerini de ifade etti.

Mağusa İnsiyatifi, kentsel yok oluşu engellemek için, bir an önce ‘Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın ivedilikle uygulanmaya konmasının takipçisi olacaklarını açıkladı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık