PolitikaToparlanıyoruz: YİM’den Denetim Yolunu Genişletecek Karar Bekliyoruz

Toparlanıyoruz Hareketi’nin UBP-DP Hükümetinin 2 Milyon TL tutarında Mercedes marka makam aracı alım kararına karşı açmış olduğu davayla ilgili ara emri istinaf duruşması 9 Aralık tarihinde yapıldı. Hareketten yapılan açıklamada, 7 Kasım’da tek yargıçla oturum yapan Yüksek İdare Mahkemesi’nin, ara emri talebini, “Toparlanıyoruz Hareketi’nin ilk nazarda meşru menfaati olmadığı, dava konusu kararın açıkça hukuka aykırı olmadığı ve telafisi imkânsız bir zarar olmadığı” gerekçesiyle reddettiği hatırlatıldı. Açıklama şöyle: Hatırlanacağı üzere; 7 Kasım’da tek yargıçla oturum yapan...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 11, 2016
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Toparlanıyoruz Hareketi’nin UBP-DP Hükümetinin 2 Milyon TL tutarında Mercedes marka makam aracı alım kararına karşı açmış olduğu davayla ilgili ara emri istinaf duruşması 9 Aralık tarihinde yapıldı.

Hareketten yapılan açıklamada, 7 Kasım’da tek yargıçla oturum yapan Yüksek İdare Mahkemesi’nin, ara emri talebini, “Toparlanıyoruz Hareketi’nin ilk nazarda meşru menfaati olmadığı, dava konusu kararın açıkça hukuka aykırı olmadığı ve telafisi imkânsız bir zarar olmadığı” gerekçesiyle reddettiği hatırlatıldı.

Açıklama şöyle:

Hatırlanacağı üzere; 7 Kasım’da tek yargıçla oturum yapan Yüksek İdare Mahkemesi, “ara emri” talebimizi, “Toparlanıyoruz Hareketi’nin ilk nazarda meşru menfaati olmadığı, dava konusu kararın açıkça hukuka aykırı olmadığı ve telafisi imkansız bir zarar olmadığı” gerekçesiyle reddetmişti. Kararla ilgili kamuyouna yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi; geçmişte mahkemelerimizde “meşru menfaat” kavramının dar şekilde yorumlama eğilimi olduğu ancak idarenin işlemlerinin denetlenebilmesi için geleneksel yaklaşımların değişmesi gerektiğini belirterek, kararın istinaf edileceğini söylemiştik.

9 Aralık Cuma günü yapılan istinaf duruşmasında Toparlanıyoruz Hareketi’ni temsilen hitap yapan Av. Serkan Mesutoğlu, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan ve idarenin kararlarının denetlenebilmesinin en etkin yolu olan iptal davalarının önemine değindi. Bu denetleme yolunun kapatılmaması gerektiğini ve bir idari işlemin dava edilebileceği koşulların daraltılmasının hukuk devletini etkin kılmayı önleyeceğini belirtti.

Hitabında, Mercedes alımıyla ilgili karara atıfta bulunan Mesutoğlu; “şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü için çalışma yapan Toparlanıyoruz Hareketi’nin, şeffaf ve hesap verebilir olmayan sözkonusu karar karşısında meşru menfaati yoksa kimin vardır?” ve “Sözkonusu alım kararında şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin çiğnendiğini, buradan hareketle şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkelerinin ihlal edildiğini iddia edebilmek için illa Mercedes satıcısı bir şirket olup rekabette mi olunmalı?” sorularını sordu.

“Devlet İhale Tüzüğünün hükümete ihalesiz olarak makam aracı alma konusunda hiçbir yetki vermediğini ve hukukun üstünlüğü ilkesinin açıkça ihlal edildiğini de ifade eden Mesutoğlu, “Özellikle son yıllarda ülke yönetiminde alınan kararların hukuka aykırılığının birçok kesim tarafından dile getirildiğini ve hukuk devletine olan özlemin üst seviyede olduğunu belirterek, idarenin kararlarının hukuksal denetim yolunu genişletecek bir kararın verilmesi gerektiği”ne dikkat çekti.

Yapılan hitapların ardından, Yüksek İdare Mahkemesi davayı kararını okumak üzere süresiz olarak erteledi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık