PolitikaTIP-İŞ: Girne Akçiçek 2. Basamak Sağlık Hizmeti Veren Bir Hastane

Hekimler Sendikası (Tıp-İş), büyük bir nüfusa hizmet veren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin eksik hekim, hemşire ve personel kadroları ile yetersiz fiziki koşullarda hizmet vermeye çalıştığını belirtti. Sendika Başkanı Sıla Usar yaptığı yazılı açıklamada, 2. basamak sağlık hizmeti veren hastane olduğu belirtilen Akçiçek Hastanesi’nin, kritik, komplike, acil hastalara hizmet vermekte yetersiz kaldığını belirtti. Usar, Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ndeki sorunları kamuoyuyla paylaşmak üzere sendikanın yarın saat 10.00’da Akçiçek Hastanesi giriş kapısında basın açıklaması yapacağını duyurdu. Açıklama şöyle: Ülkemizde...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 2, 2016
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Hekimler Sendikası (Tıp-İş), büyük bir nüfusa hizmet veren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin eksik hekim, hemşire ve personel kadroları ile yetersiz fiziki koşullarda hizmet vermeye çalıştığını belirtti.

Sendika Başkanı Sıla Usar yaptığı yazılı açıklamada, 2. basamak sağlık hizmeti veren hastane olduğu belirtilen Akçiçek Hastanesi’nin, kritik, komplike, acil hastalara hizmet vermekte yetersiz kaldığını belirtti.

Usar, Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ndeki sorunları kamuoyuyla paylaşmak üzere sendikanın yarın saat 10.00’da Akçiçek Hastanesi giriş kapısında basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda sorunlar giderek çoğalmakta, katmerlenip çözülmez bir hal almaya doğru gitmektedir.

Çözümlere ulaşmaksızın yıllardır sorunları dile getirmek hem biz hekimlerde hem de hastalarımızda usanç sebebi olsa da, kamuoyunun sağlık hizmetlerinin sunumunda işlerin iyi gitmediğini bilmeye hakkı vardır. Kaldı ki sağlık hizmeti almak için hastanelere, sağlık merkezlerine başvuran hastalar da, hastalara hizmet vermeye çalışan hekimler de her gün söz konusu sorunlar yumağının içinde mücadele vermektedir.

Girne Dr Akçiçek Hastanesi 1975 yılında hizmete girdi. 1996 yılında yeni bir bina ile hizmet vermeye devam etti. 70 yataklı hastanede 2003 yılında 23 doktor hizmet verirken günümüzde doktor sayısı 17’ye kadar düşmüştür.

2011 yılındaki nüfus sayımına göre Girne’nin nüfusu 70.000’e yakındır. İlçedeki üniversiteler ve turistik merkezler bu sayının çok daha fazla olmasına yol açmaktadır. Yaz aylarında nüfus daha da artmaktadır.

Bu kadar büyük bir nüfusa Girne Dr Akçiçek Hastanesi eksik hekim, hemşire ve personel kadroları ile yetersiz fiziki koşullarda hizmet vermeye çalışmaktadır.

Son 1 yılda Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nden 10 hekim kaybedilmiştir.

Hekimler de hastalar da verilen hizmetlerden memnun değildir.

2. basamak sağlık hizmeti veren hastane olduğu iddia edilen Akçiçek hastanesi, kritik, komplike, acil hastalara hizmet vermekte yetersiz kalmaktadır.

Girne Dr Akçiçek Hastanesindeki sorunları kamuoyuyla paylaşmak üzere Sendikamız 3 Kasım 2016’da saat 10.00’da Akçiçek Hastanesi giriş kapısında bir basın açıklaması gerçekleştirecektir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık