AktüelEkonomiEkonomi PolitikGazedda'nın GündemiÖzel HaberSosyal yardımlar uluslararası standartlarda

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 13, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Dünya Bankası raporundan kesitler vermeye devam ediyoruz. 

Yoksulluk araştırmasının ardından raporda sosyal yardımlara da geniş yer verildi. 

Rapor’da “Muhtaç Yoksullar”, “Burslar,” “Engelli Yardımı” ve “Ücretisiz sağlık hizmetleri” olmak üzere dört temel kategoride sosyal yardımların niteliği incelendi. 

Rapora göre sosyal yardımlar, nüfusun gelir bakımından en yoksul %20’sinin küçük bir bölümüne ulaştığı ifade edildi. Bu da sosyal anlamda en alttaki beşte birlik kesimi ifade etmekte. 

Bu oranın başka ülkelerde gözlemlenen rakamların çok altında olduğu kaydedildi. 

En yoksul beşte birlik kesimdeki sosyal yardım programlarının kapsama oranı %17.5 oldu. En yoksul onda birlik kesimde %27.1 ve en yoksul ikinci onda birlik kesimde ise %7.5 oldu.

Ücretsiz sağlık hizmeti sunumu dahil edildiğinde, kapsama oranı en yoksul beşte birlik kesim için %22.8’e

yükselmekte. 

Muhtaç yoksul yardımı ve engelli desteği 

Muhtaç olanlara ve engellilere verilen nakit para transferleri ise rapora göre en yoksul beşte birlik kesimin %15’ine ulaştı. Ücretsiz sağlık hizmetleri ise bu oranın %11’ini karşıladı. 

Burslar çok az kişiye ulaştı

Rapor öğrencilerin aldığı burslarla ilgili de tesbitlerde bulundu. Bursların tam olarak ihtiyaçlılara ulaşamadığının altı çizilen raporda, “burslar tüm beşte birlik kesimler içerisinde çok az kişiye ulaştı” tesbitinde bulundu. 

Sosyal yardımlar uluslararası standartlarla uyumlu

Kıbrıslı Türk toplumunun en alt seviyedeki beşte birlik kısmının sosyal yardımlardan yararlandığını kaydeden raporda bu durumun uluslararası standartlarla da uyumlu olduğu belirtildi. 

Tüm sosyal yardımlardan yararlananların %42’sinin en alt seviyedeki beşte birlik kesim oluşturdu. 

En zengin beşte birlik kesim ise yararlanıcıların sadece %10.8’ini oluşturdu. 

Rapor uluslararası açıdan bakıldığı zaman Kıbrıs’ın kuzeyindeki durumun seçilmiş ülkelerle karşılaştırıldığında iyi durumda olduğu tesbiti yapıldı. 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©