AktüelEkonomi PolitikPolitikaSol Hareket’den 1 Mayıs çağrısı

Sol Hareket yaptığı açıklamada, tüm işçileri, ezilenleri ve halkımızı 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı. Sol Hareket 1 Mayıs Çarşamba saat 17:30’da Sol Hareket Genel Merkezinde toplanarak, ara bölgedeki Çetinkaya sahasında gerçekleşecek ortak 1 Mayıs eylemine yürüyecek. Açıklamanın tamamı şu şekilde; İşçi sınıfının ve emekçilerin her türlü sömürüye, baskıya karşı direnişini, dayanışmasını ve Sosyalizm mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs’ı kutluyoruz. Sınıflı toplumların ortaya çıkmasından günümüze kadar sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadelenin öncülüğünü omuzlayan işçi sınıfını,...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 29, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sol Hareket yaptığı açıklamada, tüm işçileri, ezilenleri ve halkımızı 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

Sol Hareket 1 Mayıs Çarşamba saat 17:30’da Sol Hareket Genel Merkezinde toplanarak, ara bölgedeki Çetinkaya sahasında gerçekleşecek ortak 1 Mayıs eylemine yürüyecek.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

İşçi sınıfının ve emekçilerin her türlü sömürüye, baskıya karşı direnişini, dayanışmasını ve Sosyalizm mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs’ı kutluyoruz.
Sınıflı toplumların ortaya çıkmasından günümüze kadar sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadelenin öncülüğünü omuzlayan işçi sınıfını, emekçileri ve mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm işçi sınıfı önderlerini saygı ile selamlıyor ve anıyoruz.
Kapitalist sistemin sömürdüğü tüm ezilenler ile dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.
Emperyalizmin saldırılarına karşı direnen, tüm dünya işçi sınıfını ve tüm ezilen halkların şanlı mücadelesini 1 Mayıs’ın coşkusu ile selamlıyoruz.
Kıbrıs’ı emperyalist çıkarları doğrultusunda böldürten emperyalist ve milliyetçi güçler 1 Mayıs 1958’den beridir, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum emekçilerin 1 Mayıs’ı birlikte, barış içerisinde kutlamalarını engellemektedir. Kıbrıs’ın emekçileri bir araya gelmesin, toplumlararası dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı ileri götürmesin diye işçi önderlerini şiddetle susturmak dâhil her türlü baskı yöntemine başvuranlar, yurdumuz Kıbrıs’ı bölmüş, parçalamış, Kıbrıslıtürk toplumunun varlık ve kimliğini yok olma noktasına taşımıştır.
Yıllardır, Kıbrıslıları ve emekçileri bir araya gelmekten alıkoyan güçlere ortak vatan ülkümüzde kararlı, Kıbrıs’ı federal bir çatı altında bütünleştirip, askersizleştirmede ısrarlı olduğumuzu yılmadan göstermeye devam edeceğiz.Ankara’nın dayatma ekonomik politikaları ve kapitalist ekonomik kriz, son dönemde sömürüyü, eşitsizliği ve yoksulluğu derinleştirmiştir. Krizin faturası emekçi halka ödetilmeye çalışılmaktadır. Hiç olmadığı kadar baskı, sömürü ve kölelik koşuları ile karşı karşı olan çalışanların bir araya gelip, dayanışma içerisinde mücadele etmekten başka seçenekleri yoktur.
Ortak Vatan’a ulaşmak için ortak mücadele bizi bekliyor. Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır.
Savaşsız, Sınıfsız, Sınırsız, Cinsiyetsiz, Sömürüsüz, Eşit ve Adil bir Kıbrıs ve Dünya için kararlı mücadelemize devam edeceğiz.

Yaşasın 1 MAYIS!
Yaşasın Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum işçilerin Ortak Vatan yaratma savaşımları!
Yaşasın Sosyalizm!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık