AktüelKıbrıs SorunuMüzakerelerSol Hareket: “Ya Federal Çözüm, Ya Toplumsal Yok Oluş!”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, BM parametreleri ve federal çözümü dışlayan ayrılıkçı çaba ve arayışların toplum açısından büyük kayıplara neden olacak tehlikeli bir macera olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türk toplumu ya federal bir çözüm ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıyadır” dedi. Sn Nikos Anastasiadis’in desatralize federasyon ve Sn TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki devletli kalıcı bölünme önerilerinden cesaret alan Kıbrıslı Türk toplumu içerisindeki statükocu ve çözüm karşıtlarının, kalıcı...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 5, 2018
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, BM parametreleri ve federal çözümü dışlayan ayrılıkçı çaba ve arayışların toplum açısından büyük kayıplara neden olacak tehlikeli bir macera olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türk toplumu ya federal bir çözüm ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıyadır” dedi.

Sn Nikos Anastasiadis’in desatralize federasyon ve Sn TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki devletli kalıcı bölünme önerilerinden cesaret alan Kıbrıslı Türk toplumu içerisindeki statükocu ve çözüm karşıtlarının, kalıcı bölünmeyi federal çözüme alternatif olarak sunma geyretine giriştiğine dikkat çeken Korkmazhan, “Federal çözümün alternatifi, mevcut statükonun daha da çürüyerek ve Kıbrıslı Türkleri yok ederek varlığını sürdürmesi demektir. Gerçekçi hiçbir politikası olmayan, federal çözüme karşı savaş açmış hükümet içi ve muhalefetteki statükocular bu gerçeği neden toplumla paylaşmıyorlar?” diye sordu.

Toplumun Federal Çözüm Yanlısı İradesi Devam Ediyor.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun federal çözüm yanlısı iradesinin güçlü bir şekilde devam ettiğine vurgu yapan Korkmazhan, “2004 referandumunda ve 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumun %60’ın üzerindeki büyük çoğunluğunun federal çözümden yana ortaya koyduğu güçlü irade, yapılan son kamuoyu yoklamalarının da gösterdiği gibi güçlenerek devam etmektedir” dedi.

“Ayrılıkçı ve çözüm karşıtı politikalar ile toplumun yıllarını çalanların halen federal çözüm sürecini berhava etme çabaları, ganimet ve yolsuzluğa dayalı çıkarlarını koruma amaçlıdır” diyen Korkmazhan, toplumun statükocuların çıkarlarına dayalı hayaller ve yeni maceralar peşine sürüklenme lüksü bulunmadığına dikkat çekti.

“Guterre Çerçevesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları, Kıbrıs’ta tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün gerçekleşmesini öngörmektedir. Bu gerçeği görmezden gelerek, siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunu yok saymak veya iki devletli konfederal çözümden bahsetmek hayal dünyasında yaşamaktan farksızdır” diyen Korkmazhan, müzakerelerin biran önce Guterres Çerçevesi temelinde başlamasını talep etti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık