AktüelEkonomi PolitikPolitikaSol Hareket: “Çalışma alanları işçilerin mezarına dönüştürüldü!”

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Raif Kanlıoğlu, basit önlemler alınarak önlenebilcek iş kazalarının neredeyse her gün yaşanan olağan bir hal aldığını belirterek, iş kazalarının kader değil cinayet olduğunun altını çizdi. İş cinayetlerinin en büyük sorumlusunun çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman koalisyon hükümetinin olduğunu vurgulayan Raif Kanlıoğlu, koalisyon hükümetinin bugüne kadar kuralsız çalışma yaşamına yönelik etkin bir politika geliştirmediğine dikkat çekti. Kıbrıs’ın kuzeyinde işçilerin daha fazla kâr amacı ile kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvencesinin önemsenmediğini...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 25, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Raif Kanlıoğlu, basit önlemler alınarak önlenebilcek iş kazalarının neredeyse her gün yaşanan olağan bir hal aldığını belirterek, iş kazalarının kader değil cinayet olduğunun altını çizdi.

İş cinayetlerinin en büyük sorumlusunun çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman koalisyon hükümetinin olduğunu vurgulayan Raif Kanlıoğlu, koalisyon hükümetinin bugüne kadar kuralsız çalışma yaşamına yönelik etkin bir politika geliştirmediğine dikkat çekti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde işçilerin daha fazla kâr amacı ile kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvencesinin önemsenmediğini ve hiç bir önlem alınmadan işçilerin ucu açık çalışma saatleri ve ağır çalışma koşulları ile sömürüldüğünü vurgulayan Kanlıoğlu, “Bir kez daha altını çiziyoruz. Kuralsız çalışma yaşamına, emek sömürüsüne, sendikasız çalıştırılmaya göz yumduğunuz ve rica-minnet ile hükümetcilik oynadığınız sürece, bu cinayetlerin faili aynı zamanda sizlersiniz!” dedi.

Etkin önlemler hayata geçirilmeli.

Koalisyon hükümeti ile Çaşılma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, kuralsız çalışma yaşamına ve sömürüye göz yumduğunun altını çizen Kanlıoğlu, iş cinayetlerinin önüne geçecek önlemlerin süratle hayata geçirmesini talep etti.

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğuna dikkat çeken Kanlıoğlu, kuralsız çalışma yaşamı ve taşeronlaşmaya karşı iş güvenliği ve işçilerin sendikalaşması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, sendikalaşmanın yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmesini ve ILO düzenlemelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını talep etti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık