AktüelEkonomiEkonomi PolitikSol Hareket 16 maddelik ekonomik önlem önerileri yayınladı

Sol Hareket 16 maddelik ekonomik önlemler önerileri yayınladı. İşte Sol Hareket tarafından yapılan açıklama: Türk Lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybı, 16 yıllık AKP iktidarının biriktirdiği çok ciddi bir ekonomik kriz ve iflastır. Üretimi yok edip, neoliberal özelleştirme politikalarına, yolsuzluğa ve dış borca dayalı ekonomi anlayışının çöküşüdür. Ne yazık ülkemiz ve toplumumuz bu krizin etkilerini iki misli bir şekilde hissetmekte ve bedel ödemek zorunda kalmaktadır. Hayat pahalılığının yüzde 50’yi geçtiği verili koşullarda halkı koruyucu önlemleri...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 14, 2018
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Sol Hareket 16 maddelik ekonomik önlemler önerileri yayınladı. İşte Sol Hareket tarafından yapılan açıklama:

Türk Lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybı, 16 yıllık AKP iktidarının biriktirdiği çok ciddi bir ekonomik kriz ve iflastır. Üretimi yok edip, neoliberal özelleştirme politikalarına, yolsuzluğa ve dış borca dayalı ekonomi anlayışının çöküşüdür.

Ne yazık ülkemiz ve toplumumuz bu krizin etkilerini iki misli bir şekilde hissetmekte ve bedel ödemek zorunda kalmaktadır. Hayat pahalılığının yüzde 50’yi geçtiği verili koşullarda halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmesi gereken 4’lü koalisyon hükümeti, halkı çaresizliğe terk etmiştir. Sol Hareket olarak, istenirse halkı koruyucu bir çok önlemin hayata geçirilebileceğinin altını çiziyor ve 16 maddelik ekonomik önlem önerilerimizi paylaşıyoruz;

1- Eşel-mobil sistemi yeniden yürürlüğe konularak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmeli, hayat pahalılığı ile doğru orantılı bir şekilde yükselmesi sağlanmalıdır.

2- Asgari ücret insanca yaşama olanak sağlayacak düzeyde biran önce arttırılmalıdır.

3- İthal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergileri düşürülmeli veya kriz aşılana kadar bir süreliğine askıya alınmalıdır.

4- Döviz bazlı ithal ürünlere ihtiyacı azaltmak için yerli üretim ve üreticinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için biran önce çalışma başlatılmalıdır.

5- Türkiye ile varolan ticaret dengesizliğinin ortadan kaldırılması için çalışma yapılmalıdır. Dayatma ekonomik paketlere imza koymaya son verilmeli, ekonomi yönetimi planlanmalıdır.

6- Ekonomi de çok ciddi bir kayıtdışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferleri söz konusudur. Bunun mutlaka üzerine gidilmeli, ayrıca vergi adaleti tesis edilerek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.

7- Temel gıda maddeleri ve ilaçdan alınan vergi kaldırılmalı, diğer vergilerde ve KDV’lerde indirime gidilmelidir.

8- Bankaların borç faizlerinde indirim yapması veya feragat edilmesi için çalışma ve yaptırım yapılmalıdır. Borçların ödenememesinin ve katlanmasının en büyük nedeni olan Birleşik Faiz uygulaması derhal kaldırılmalıdır.

9- Özel şirketlere değil, üreticiye, küçük işletmecilere, esnafa ve dar gelirlilere vergi bağışı uygulanmalı. TC’li şirketlere uygulanan 15 yıllık vergi muhafiyeti ve teşvikler kaldırılmalıdır.

10- Bankalardaki mevduatların şube bankacılığı aracılığı ile Türkiye ekonomisine transfer edilmesinin önüne geçilmeli, mevduatlar ülkemizde yatırım için kullanılmalıdır.

11- Ev kiralarının, döviz ile işlem yapan üniversite ve diğer kurumların kurları sabitlemesi veya TL ile işlem yapmaları için çalışma yapılmalıdır.

12- Zamların önüne geçmek için Fiyat İstikrar Fonu etkin bir şekilde uygulamaya konmalıdır.

13- Kamuda, başta milletvekilleri, bakanlar ve müşavirler olmak üzere yüksek ve astronomik maaş alanlardan kesinti yapılmalı, cari giderlerde tasarruf yapılmalı ve elde edilecek para ile işsizlere, öğrencilere, yoksul ve dar gelirlilere yönelik sosyal yardım programları başlatılmalıdır. Bütçe adil bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

14- Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği kaldırılmalı, eski cumhurbaşkanlarına sağlanan ayrıcalık ve ödemeler kaldırılmalıdır.

15- Kıbrıs sorununda güven arttırıcı önlemler biran önce hayata geçirilmeli, yeşil hat tüzüğü üzerinden ihracat yapılması yönünde olanaklar değerlendirilmeli, Derinya ve Aplıç kapıları biran önce açılarak ekonomik potansiyelleri değerlendirilmelidir.

16- Yaşadığımız ekonomik kriz ve sorunların temel kaynağı Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık ve krizdir. Dolayısı ile hükümet ve Sn Cumhurbaşkanı erken federal çözüm için seferberlik ilan etmelidirler.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık