AktüelGazedda'nın GündemiSokak bizi çağırıyor: Korkmuyoruz

Örgütler, faşist baskı ve tutuklamalara karşı düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak için sokağa çıkıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 18, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Örgütler, faşist baskı ve tutuklamalara karşı düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak için sokağa çıkıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Faşist baskı ve tutuklamaları, düşünce ve ifade özgürlüğünü, özgürlüklerimizi boğma çabaları karşısında korkmuyoruz, susmayacağız.

Ülkemizin kuzeyinde irademizi gaspederek oluştrulmuş olan gayri meşru rejimi ve atanmışlaını tanımıyoruz. Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil etmeyen bu rejim karşısında kararlı mücadelemize devam edeceğiz.

Pandemi ve ekonomik krizin faturasını işçilere ve halka ödetme çabalarını, daha da yoksullaştırılmayı, dayatma ekonomik paket ve kültürel asimilasyon çabalarını, ülkemizden göç ettirilmeyi reddediyoruz.

Kendi kendimizi yöneteceğimiz, çağdaş, demokratik, adil, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke, Kıbrıs sorununda erken çözüm ve barış için mücadeleyi büyüteceğiz.

Bu bağlamda, emek, demokrasi ve barıştan yana tüm siyasi parti, sendika ve örgütleri, tüm demokrat ve yurtseverleri, halkımızı 20 Mart Cumartesi saat 16:00’da, Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanmaya ve ortak eyleme çağırıyoruz.

“Faşizm karşısında birleşmeyenler, faşizmin zindanlarında buluşur.” Bertolt Brecht

Sol Hareket, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu (BY), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Devrimci Komünist Birlik (DKB), Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, İngiltere Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği (KTDD), Biat Değil Özgürlük Grubu, Toplumsal Hareket Platformu, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Bu Vatan Bizim İnisiyatifi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık