AktüelPolitika“Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir dünya ve Kıbrıs!”

17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Günü çerçevesinde Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Raif Kanlıoğlu, cinsel yönelim ve cinsel kimliklere yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete ve ayrımcılığa karşı LGBTİ+ bireyler ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 18, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Ataerkil kapitalist sistemin baskı altına alıp, sömürdüğü ve yok saydığı tüm ezilenlerin özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bir bütün olduğuna vurgu yapan Kanlıoğlu, toplumun özgürleşmesinin ve eşitliğinin, LGBTİ+ bireylerin ögürleşmesi ve eşitliğinden geçtiğinin altını çizdi.

LGBTİ+ bireylerin evrensel insan hak ve özgürlüklerinin tanınması ve tüm baskı ve eşitsizliklerin ortadan kalkması için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Kanlıoğlu, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir dünya ve Kıbrıs’ın hiç olmadığı kadar zorunlu ve mümkün olduğunun altını çizdi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık