AktüelBalin PalmerGazeddablogSenin yüklediğin anlamlar ne? – Balin Palmer

Anlam yüklediğimiz her olay, davranış ta ki o yüklediğimiz anlamı nötr bir hale getirene kadar hayatımızın içersinde farklı farklı şekillerde kendisini göstermeye devam eder. Hiç fark ettiniz mi bir şeyi yaşamaktan kaçındığımızda, onu hayatımızda tekrar tekrar yaşarız. Bir şeye çok anlam yükleyip onu gergin bir enerjiyle yaratmaya çalıştığımızda ise onu bir şekilde genelde yaratamayız, yarattığımızda ise kaybetmemiz an meselesi olur.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 25, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Anlam yüklediğimiz her olay, davranış ta ki o yüklediğimiz anlamı nötr bir hale getirene kadar hayatımızın içersinde farklı farklı şekillerde kendisini göstermeye devam eder. Hiç fark ettiniz mi bir şeyi yaşamaktan kaçındığımızda, onu hayatımızda tekrar tekrar yaşarız. Bir şeye çok anlam yükleyip onu gergin bir enerjiyle yaratmaya çalıştığımızda ise onu bir şekilde genelde yaratamayız, yarattığımızda ise kaybetmemiz an meselesi olur.

Bilincimizde bu durum dengesizlikler yaratır. Kendimizi ya bir ucu deneyimlerken buluruz ya da diğer ucu. Önemli olan bu durumu önce farkedebilmek. Farkındalıkla birlikte, yüklediğimiz anlamları görmeye başlarız ve bu görme hali yaratım gücümüzü keşfetmemize sebep olmaya başlar. Mesela sevilmemeye çok anlam yükleyen ve herkes tarafından sevilmek isteyen biri, hayatını bunun etrafında şekillendirir. Sevilmek için kendinden bile vazgeçer. Ancak sevilmeme korkusu onun için o kadar anlam yüklüdür ki hayatında bu konu ile sürekli sıkıntı yaşar durur. Bu aşırı çaba ona genelde daha fazla sevgi olarak değil, yorgunluk ve tatminsizlik olarak geri döner. Başka bir örnek verecek olursak çok yaygın bir konu olan para meselesi.

Paranın iyi veya kötü, zor kazanılan vb gibi bir şey olduğu ile iligili anlam yüklü olan bilinçlerin hayatında, paranın akışı, paraya herhangi bir anlam yüklemeyen başka bilinçlere göre farklı deneyimler barındırır. Biri hayatını gergin bir şekilde, genelde yapmak istemediği işleri yaparak veya aşırı derecede hayatında başka şeylere yeterince önem vermeden geçirdiği hayatın sonucunda paraya sahip olur veya olamaz. Ancak bu parayı kaybetme korkusu onun için o kadar gergin bir meseledir ki, çoğunlukla da ya kaybetmekle ya da para kosenptinin esiri olunmuş bir hayat deneyimiyle baş başa kalır.

Diğeri ise bilincinde paraya anlam yüklemediği için, örneğin paranın kötü veya iyi olduğu ile ilgili anlamlar bilincinde yüklü olmadığı için, o kişiye bir baktığımızda genelde sevdiği işleri yapan, kolaylıkla para kazanan, parası biriken vb gibi durumlarda görmek mümkündür. Burada söylemeye çalıştığım esas şey eğer hayatımızda yaşamak istemediğiniz şeyleri tekrar ve tekrar yaşıyorsak veya yaşamak isteyip de bir türlü yaratamıyorsak, bilincimizde bunlar çok anlam yüklü oldukları içindir. Yüklediğimiz anlamları fark etmeli ve bu bilinçteki dengesizlikleri çözmek için farklı farklı yöntemler kullanmalıyız. Ancak bu şartlarda tatminkar, yaratım gücümüzün farkındalığında ve arzu ettiğimiz doğrultuda hayatlar yaratabiliriz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık