AktüelEkonomi PolitikSendikalardan süresiz grev uyarısı!

Sendikalardan süresiz grev uyarısı! Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, (MTG-iş), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı‘na tepki koyarak, yarın uyarı grevi yapacaklarını, tasarının bir hafta içinde geri çekilmemesi durumunda da ülkede hayatı durduracaklarını ve tüm belediyelerde süresiz greve gideceklerini açıkladı.
Gazedda KıbrısMart 20, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, (MTG-iş), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı‘na tepki koyarak, yarın uyarı grevi yapacaklarını, tasarının bir hafta içinde geri çekilmemesi durumunda da ülkede hayatı durduracaklarını ve tüm belediyelerde süresiz greve gideceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan örgütler yaptıkları yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti‘nin gündeme getirdiği, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na ‘sözde tasarı’ diyerek, bu tasarıyı kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Direkt olarak emekçiler üzerinden bir tasarruf öngören ve emek sömürüsüne yol açacak bu yasanın derhal geri çekilmesini talep eden örgütler, bu doğrultuda 21 Mart Pazartesi günü BES, Dev-iş ve MTG-iş’e bağlı olan tüm belediyelerde hayatın durdurulacağını, uyarı grevi yapılacağını ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde de saat 10:00’da toplanılıp Meclis önüne gidilerek, başta bu yasa tasarısının geri çekilmesi olmak üzere diğer taleplerini de gücüçlerini aldıklarını sokaktan hükümet edenlere duyuracaklarını belirtti.

“Tasarı geri çekilmez tüm belediyelerde süresiz greve gideceğiz”

Açıklamada şunlar kaydedildi;

“Hükümete bu bağlamda vereceğimiz süre bir hafta olacaktır. 28 Mart Pazartesi tarihine kadar bu yasa tasarısı geri çekilmediği takdirde tüm belediyelerde süresiz grev başlatılacaktır ve bu yasa tasarısı çekilene kadar emekçiler işbaşı yapmayacaktır.

Emeğe ve emekçiye karşı yapılan bu sömürü karşısında direneceğiz ve bu sözde yasa tasarısını geri çektireceğiz. Kavgamız büyük, kararlığımız ise geçmişten çok daha yüksek!

“Ülkede hayat duracak ve ülke hükümet edenler yüzünden kaosa sürüklenecektir”

Hükümeti net bir şekilde uyarıyoruz, öncelikle bahse konu yasa tasarısının kaldırılıp aşağıdaki taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde ülkede hayat duracak ve ülke hükümet edenler yüzünden kaosa sürüklenecektir.

1-Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı derhal geri çekilmelidir.

2-51/95 Sayılı Belediyeler Yasası revize edilip derhal meclisten geçirilmedir.

3-Tüm siyasi partilerin konsensüsü ile Anayasa ihlal edilmeden yerel seçimlerin iki yıl ötelenip reformun bu süreçte yalnızca sayı üzerinden değil bilimsel çalışmalarla, AB düzeyinde ve tüm tarafların katkısı ve uzlaşısı ile hayata geçirilmelidir.

4-2022 cari yılı bütçe tadilini yapan hükümet, belediyelere ek kaynak ve ek katkı öngörmüyor. En az 2021 yılında yaşanan enflasyon oranında bütçe tadil edilmelidir.

Bu haklı kavgamıza tüm halkımız davetlidir”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık