AktüelAnalizYorumSeçilmiş siyasetçilerin mal bildirimi şeffaf olsun – Serkan Mesutoğlu

Daha şeffaf, daha hesap verebilir bir siyaset kurumu için, siyasete kaybolan güveni bir az olsun tekrar tesis edebilmek için cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin mal bildirimleri halkın denetimine açık olmalıdır.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 14, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Geçtiğimiz günlerde, Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıslı Rum siyasilerin mal varlıklarını halka açık bir şekilde paylaşmaları basında ilgi gördü. 


Bu hep böyledir. İster bir seçim arifesinde adaylar mal varlıklarını açıklasınlar, isterse bir siyasi parti halka açık mal bildirimini bir seçim vaadi olarak beyan etsin takdir görür.
Nedeni basittir. 


Seçilmiş bir siyasetçi mal bildirimini halkın denetimine açarak aslında şöyle söyler: 
“Haksız zenginleşmeye siyasette yer yoktur. Göreve gelmeden önce de, göreve geldikten sonra da sahip olduğum mal varlığının beni seçen halk tarafından bilinmesini ve denetlenebilmesini istiyorum. Siyasete ve siyasetçiye güven duyulmasına destek olmak istiyorum.” 


Böyle bir hareket ise yolsuzluğun kol gezdiği siyaset sahnesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından topluma bir güven duygusu verir ve takdir görür.
Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı, Özersay ve Siber’in takdir görmesindeki nedenlerden biri de mal varlıklarını halk denetimine açık bir şekilde beyan etmeleriydi.


Benzer bir şekilde, Türkiye’deki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin tüm adaylara mal varlıklarını halka açık bir şekilde beyan etmeleri çağrısını yapmasının nedeni yine siyasete duyulan güveni artırma amaçlıydı.


İsveç’te devletin kendisine tahsis ettiği kredi kartıyla çikolata aldı diye kamuoyunun baskısı neticesinde bakanlıktan istifa eden siyasetçinin hikayesini öğrenince veya Fransa’da kamu kaynaklarıyla lüks harcamalar yaptı diye kamuoyu tepkisi karşısında istifa etmek zorunda kalan siyasetçinin haberini okuduğumuzda imrenmemizin sebebi güvenilir bir siyaset kurumuna duyduğumuz özlemdir.


Seçimle iş başına gelen görevlilerin mal bildirimlerini halka açık bir şekilde yapması yasa ile düzenlenmelidir. “Nerden Buldun Yasası” olarak ifade edilen “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası” bu düzenlemeyi yapmak için müsaittir.


Daha şeffaf, daha hesap verebilir bir siyaset kurumu için, siyasete kaybolan güveni bir az olsun tekrar tesis edebilmek için cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin mal bildirimleri halkın denetimine açık olmalıdır.

Serkan Mesutoğlu’nun kişisel blogunda yayınladığı bu yazı, yazarın izni ile gazedda’da da paylaşılmıştır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©