AktüelPolitikaŞansal’ın İhraç Edilmesi Kabul Edilmesi Mümkün Olmayan Bir İnsan Hakkı İhlalidir

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Barbaros Şansal’ın Bakanlar Kurulu onayı olmadan sınır dışı edilmesinin Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince yasal olmadığını kaydetti. Kararın KKTC Anayasası’nın düşünce, söz ve anlatım özgürlüğünü düzenleyen 24’üncü maddesine ve temel insan hakları prensiplerine de aykırılık teşkil ettiğini ifade eden Dizdarlı, Barbaros Şansal’ın ihracı ile ilgili basında yer alan haberlere istinaden yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Son günlerde Sayın Barbaros Şansal’ın KKTC’den ihracı ile ilgili basında yer...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 6, 2017
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Barbaros Şansal’ın Bakanlar Kurulu onayı olmadan sınır dışı edilmesinin Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince yasal olmadığını kaydetti.

Kararın KKTC Anayasası’nın düşünce, söz ve anlatım özgürlüğünü düzenleyen 24’üncü maddesine ve temel insan hakları prensiplerine de aykırılık teşkil ettiğini ifade eden Dizdarlı, Barbaros Şansal’ın ihracı ile ilgili basında yer alan haberlere istinaden yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Son günlerde Sayın Barbaros Şansal’ın KKTC’den ihracı ile ilgili basında yer alan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.

Malumunuz olduğu üzere ülkemizde yabancı bir kişinin ihracını düzenleyen prosedür Fasıl 105 Yabancılar ve Mahaceret Yasası tahtında belirlenmektedir.

Fasıl 105’in 6’ncı maddesi “Yasaklanan Göçmenleri” tanımlamaktadır. Bu Yasa maddesinin 6(1)(d) maddesine göre, kasten adam öldürmekten hüküm giyen veya işlediği bir şuçtan mahkum edilerek bir süre hapis cezasına çarptırılan ve cezası kayıtsız koşulsuz affedilmemiş bulunan ve kasten adam öldürmekle veya işlediği suçla ilgili koşullar dolayısıyla Muhaceret Memurunca istenmeyen bir göçmen sayılan herhangi bir kişinin KKTC’ye girmesine izin verilmez.

Yine ayni Yasanın 14’üncü maddesi sınır dışı edilme emirlerini düzenlemektedir. Bu Yasa maddesine göre, KKTC İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren’in Baş Muhaceret Memuru olarak sınır dışı emir verme yetkisi bulunmakla beraber, ayni maddenin 3’üncü bendine göre, sınır dışı edilmesi emredilen bir yabancı, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile hangi ülkeden gelmişse o ülkeye veya gönderilmeye rıza göstereceği herhangi bir yere gönderilebilir. Yine belirtmek isterim ki, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş, İçişleri Bakanının kararı onaylayan bir Bakanlar Kurulu kararı olmadığını basında açıklamıştır. KKTC İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren’in Sayın Barbaros Şansal’ı Bakanlar Kurulu onayı olmaksızın sınır dışı etmesi Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince yasal değildir.

KKTC İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren, Sayın Barbaros Şansal’ın “Anavatan Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik ve acılı süreçte şuç işlediği için ihraç edilmesi gerektiği halde edilmeyen, ancak sürekli olarak KKTC’nin höşgörülü ve özgürlükçü yapısından faydalanıp, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak Anavatan Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi” demek suretiyle Sayın Barbaros Şansal’ın Anavatan Tüekiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatıldığı nedeniyle ihraç edildiğini ifade etmiştir.

Bu kişinin “Yasaklanan Göçmen” ilan edilmesi Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümleri ile belirlenen şekilde kısıtlı olup, bir kişinin kişisel görüşlerinden ötürü veya aşırı dil kullanımı nedeniyle “Yasaklanan Göçmen” ilan edilmesi veya KKTC’den ihraç edilmesi Fasıl 105 hükümlerine, KKTC Anayasası’nın düşünce, söz ve anlatım özgürlüğünü düzenleyen 24’üncü maddesine ve temel insan hakları prensiplerine aykırılık teşkil etmektedir.

Son olarak Sayın Barbaros Şansal’ın KKTC’den ihraç edilmesini insan hakları yönünden ele almak isterim. Sayın Barbaros Şansal’ın KKTC’de moda akademisi açma girişimleri olduğu ve adanın bir çok yerinde gayrimenkulü olduğu bilinmektedir. Uzun zamandır ülkemizde ikamet eden, ülkemiz ile maddi manevi bağları bulunan bir kişinin Anayasa ile korunan ifade ve düşünce özgürlüğünü siyasi erkin tasvip etmediği bir biçimde kullanması nedeniyle ihraç edilmesi kabul edilmesi mümkün olmayan bir insan hakkı ihlalidir. Keza, Sayın Barbaros Şansal’ın kullandığı kelimelerden rahatsızlık duyan herhangi bir kişi Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 99’uncu maddesi gereğince polise şikayette bulunabilir ve gerekli yasal prosedür başlatılabilirdi. Bahsettiğim demokratik ve adli mekanizmalar mevcut iken, Sayın Barbaros Şansal’ın adamızdan keyfi bir şekilde ihraç edilmesi kabul edilemez.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık