AktüelEkonomi PolitikSağlıktan tasarruf girişimi kabul edilemez

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), “sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı ve başlatılan eylemlerin ardından hükümetin herhangi bir diyaloğa girmediği” gerekçesiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 12, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), “sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı ve başlatılan eylemlerin ardından hükümetin herhangi bir diyaloğa girmediği” gerekçesiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KKTO) da açıklama sırasında hazır bulunarak, destek belirtti.

Açıklamada yetkililer, “sağlıkta 24 saat kesintisiz hizmet nedeniyle nöbet yerinden ayrılamayan sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek verilmesi, zorunlu tutulan nöbet ücretlerinin yasalara uygun olarak ödenmesi, hekimlerin yıllardır sözleşmeli statüde güvencesiz olarak çalıştırılmasının durdurulması ve Sağlık Bakanlığı ile beraber düzenlenen hekim münhallerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılması ve hükumetin 4 ay süreyle hayat pahalılığı ödemesini durdurma kararının iptal edilmesi” taleplerini yineledi.

Bu açıklamanın “uyarı” olduğu vurgulayan hekim ve sağlık çalışanları, açıklama sırasında, “Emeğime dokunma, sağlıktan tasarruf insana hayatından tasarruftur, iş güvenceli çalışmak hakkımız” yazan pankartlar açtı.

Varış: Bu yaptığımız grev değildir. Yapmaya çalıştığımız hükümeti bir kez daha diyalog yoluyla sorunları çözmeye davet etmektir

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, yapılanın grev olmadığını, pandeminin başlangıcından beri duyulmayan seslerini duyurmak, hasta ve çalışan güvenliğindeki sorunları ve eksiklikleri anlatmak, “kamu hekimleri yokmuş gibi davranan hükümeti” bir kez daha diyalog yoluyla sorunları çözmeye davet etmek olduğunu söyledi.

Ülkede 80’den fazla sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığını, her şeye rağmen kamu hekimleri olarak acil servislerde, ameliyathanelerde, servislerde, yoğun bakımda, laboratuvarlarda ve pandemi hastanesinde görevlerinin başında olduklarını ifade eden Varış,  “Görmezden gelerek veya onurumuzu kırmaya çalışarak, bizleri sindireceğinizi mi sandınız? İşte biz buradayız. Mesleğimize olan tutkumuzla, yüreğimizdeki insan sevgisiyle biz hekimler buradayız. Ama soruyoruz, siz neredesiniz?” dedi.

Varış, sağlıkta ek mesai olarak nitelendirilen nöbetin, acil müdahalelerin yapılması, can kayıplarının önlenmesi için hekimlerin ve sağlık çalışanlarının dinlenme sürelerinden feragat ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak yaptığı bir hizmet olduğunu kaydederek, “Nöbet kavramının ek mesai tartışmalarının dışına çıkmasının zamanı gelmiş, hatta geçmiştir” ifadelerini kullandı ve “hükümet, mesai saatleri sonrasında halkın sağlık hizmetlerine ihtiyacı olmadığını mı düşünmektedir?” diye sordu.

Morris: Sağlıktan tasarruf girişimi kabul edilemez

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris, 13 aydır pandeminin yükünü taşıyan ve Covid dışı hastalarla da ilgilenen sağlık çalışanlarının “budanmaya çalışan hakları ve değersizleştirilen emeklerinden dolayı” eylemde olduklarını söyleyerek, ücretsiz yemek, nöbet ücretlerinin ödenmemesi, sağlık çalışanlarının güvencesiz çalıştırılması ve hayat pahalılığı ödemesinin durdurulmasına “kabul edilemez” dedi.

Morris, “Bu bir hak ve onur mücadelesidir ve amacımıza ulaşana kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürkut: Pandeminin yükü omuzlarımızdayken sesimizi duymayanları bir kez daha uyarıyoruz

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise, pandemi sürecinde mücadelede komuta merkezi niteliğinde olan sağlık alanında kaotik bir süreç yaşandığını ileri sürerek, halka, evlerinde güvende kalmaları çağrısı yaparken, kendilerinin, ara vermeden gece gündüz hastanelerde, hotellerde, aşı merkezlerinde, test merkezlerinde, limanlarda çalışmaya, “ateşle oynamaya” devam ettiklerini söyledi.

Gürkut, tüm dünyada sağlık çalışanlarının bu mücadelede güçlenmesi için çalışma koşullarının iyileştirildiğini, yeni düzenlemeler ve özel primlerle desteklendiğini hatırlatarak, hastalıklarla boğuşmanın yanında hastanelerdeki eksikliklerle de ilgilenmek zorunda olan Kıbrıs Türk hekimlerinin yemek ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını belirtti.

Gürkut, “Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın kamu hekimlerinin sesini yönetenlere duyurmak için başlatmış olduğu eylemlere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak sesimizi katıyor ve ‘artık yeter’ diyoruz. İnsan yaşamı için verdiğimiz emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Biliniz ki artık susmayacağız” ifadelerini kullandı.

TIP-İŞ, 5 Nisan Pazartesi günü acil tanı ve tedavi gereken kurullar dışındaki kurulların durdurulması şeklinde eylemini başlatmıştı. “Hükümetin herhangi bir diyaloğa girmemesi nedeniyle” 8 Nisan Perşembe gününden itibaren poliklinik hizmetlerini durdurarak eylemlerini genişletti.

Öte yandan, Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılama birimleri eylem dışında tutuldu.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık