Ekonomi Politikkoronavirus“Sağlık Bakanlığı ile hekim örgütlerinin hiçbir iletişimi ve işbirliği kalmadı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulunu, Ersin Tatar‘ın kendilerini görüşmeye çağırdığını ve bugün görüşmeye giderek kendisiyle sağlıkta yaşanan sıkıntıları görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini açıkladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 6, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulunu, Ersin Tatar‘ın kendilerini görüşmeye çağırdığını ve bugün görüşmeye giderek kendisiyle sağlıkta yaşanan sıkıntıları görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini açıkladı.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut imzasıyla yayınlanan açıklamada, ülkedeki  sağlık sisteminde yaşanan sorunların on yıllardır giderek artmakta olduğu ve  bir türlü insanlara hakkı olan adil, erişilebilir, çağdaş sağlık hizmetinden  sağlanamamakta olduğu vurgulandı.

Gürkut, “Hastanelerde çağın gerisinde ve eksik alt yapı ve donanımla, yetersiz hekim ve sağlık çalışanı sayısı ve uygunsuz dağılımla yokluk içinde verilmeye çalışılan kamu sağlık hizmetlerinde tıkanan ve ulaşılmaz hale gelen hizmet bir kaosa evrilmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Tarafından Tatar’a iletilen talepler şöyle:

Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak teşkilat yasalarında mevcut kadroların bile açılmadığı, yasaların güncellenmediği ve giderek yoksullaşan halkın daha çok talep ettiği sağlık hizmetinin ihtiyaca uygun artırılamadığı ortamda hekimlerin yarısı iş güvencesiz çalıştırılmaktayken üzerlerindeki yük ve sorumluluk giderek artmakta olanaksızlıklarla ve baskı altında çalışan hekimler her gün üçer beşer istifa etmektedir.

“COVID-19 dışı hastalar için hizmetlerde aksamalar yaşanmakta”

Son günlerde COVID-19 vaka sayılarımız rekor seviyelere ulaşmış, daha da artacağı beklenmektedir. 2 yıldır sağlık kapasitesi ve sağlık çalışanlarında yapılması gereken artış ve organizasyon hala yapılamamış ve örneğin yoğun bakım, acil servis personeli pandemi hizmetlerine kaydırıldığı için COVID-19 dışı hastalar için hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır.

Son günlerde sadece kamu hastanelerinde değil TÜM ÜLKE genelinde boş yoğun bakım yatağı bulunamamakta, hastalarımız acil servislerde uzun süre beklemek zorunda kalmakta ve ihtiyaç duydukları acil hizmete ulaşamamaktadır.

Kanser ilaçları, antibiyotikler, ağrı kesiciler gibi birçok ilaç ne yatılı ne poliklinik hastalarımız için bulunabilmektedir ve insanlarımızın sağlığı tehdit altındadır. Eksik cihaz ve malzemeler ve boş hasta yatağı olmaması nedeni ile özel hastanelere yapılan sevklerle sınırlı sağlık bütçesi harcanmakta, kamu hastanelerindeki eksiklikler giderilmemektedir.

Diğer yandan 2 yıldır pandemi ile mücadele edilen ülkede ekonomi gerilemiş, yoksulluk ve işsizlik artmış, eğitim ve üretim kayıpları ciddi boyuta ulaşmıştır.

“Sağlık Bakanlığı kendi koyduğu kısıtlama, düzen ve kararları göz ardı etmekte”

Son dönemde salgın hızını kontrol etmekte uygulanması gereken toplumsal tedbirler özellikle seçim kampanyalarını yürütmekte olan siyasi parti ve adaylar tarafından tamamen göz ardı edilerek topluma kötü örnek olunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın kendi kılavuzlarında da yer alan kapalı mekanlar, toplu etkinlikler gibi yüksek riskli aktivitelere yönelik çoktan alınması gereken kısıtlama ve düzenleme kararları göz ardı edilmekte, alınan kararların ise denetimi yapılmamaktadır.

Sayın Sağlık Bakanı “bu ülkede denetim olmaz” demekte ve bu konudaki yetki ve sorumluluğunu inkar etmektedir.

Siz pandemi mücadelesini “birlikte” başaracağımızı söylüyorsunuz ancak, şu anda pandemi yönetiminde en üst ve yetkili makam olan Sağlık Bakanlığı ile hekim örgütlerinin hiçbir iletişimi ve işbirliğinin kalmadığı Sayın Bakan’ın televizyon ekranlarından hekimleri ayrıştırıcı ve bölücü, küçük düşürücü ve halkı kışkırtıcı söylemlerinin olduğu da maalesef ortadadır. Bu durum kabul edilebilir değildir.

Bizimle görüşme talebinizi size sağlıkta yaşanmakta olan bu sorunları aktarma ve ekte size sunduğumuz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak taleplerimizi iletme fırsatı olarak değerlendirdik. Ülkemizde yasaların uygulanması konusunda en üst merci olan sizin ilettiğimiz konulara olumlu yaklaşımınızı bekler saygılar sunarız.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık