AktüelKentPolitikaYaşamRefikoğlu: “İmar planı halkın değil rant çevrelerinin çıkarına göre düzenlendi”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı süreciyle ilgili açıklama yaptı. Refikoğlu, “Aralık ayında yayınlanması beklenen planla ilgili yapılan çalışmaların halkın yararına değil rant çevrelerinin çıkarına uygun hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı. “Halkın katılımına açılan plan ile planın şu anda geldiği durum arasında dağlar kadar fark vardır” şeklinde açıklamalarında bulunan Refikoğu şunları kaydetti: “Planın taslak halinde bile birçok sorun varken yapılan bu değişikler bölgeyi daha da sorunların içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. Yapılan...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 22, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Refikoğlu, “Aralık ayında yayınlanması beklenen planla ilgili yapılan çalışmaların halkın yararına değil rant çevrelerinin çıkarına uygun hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Halkın katılımına açılan plan ile planın şu anda geldiği durum arasında dağlar kadar fark vardır” şeklinde açıklamalarında bulunan Refikoğu şunları kaydetti: “Planın taslak halinde bile birçok sorun varken yapılan bu değişikler bölgeyi daha da sorunların içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. Yapılan değişiklikte sadece rant çevrelerinin açgözlü talepleri dikkate alınması ve kamu yararını savunan bizim gibi meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınamaması kabul edilemez.”

Açıklama şöyle:

Çalışmaları devam eden Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda sona yaklaşılıyor. Planın son aşaması olan Birleşik Kurul’a sunulması ve onaylanması aşamasına gelinmiştir. Yapılan çalıştaylar, halkın katılımı toplantıları ile çevre örgütleri, meslek odaları ve bölge halkının görüşleri alınmış ve son halini almış İmar Planında bu görüşler hiçe sayılarak bazı çıkar çevrelerinin eli ile yeni alanlar imara açılmıştır. Aralık ayında yayınlanması beklenen planla ilgili yapılan çalışmaların halkın yararına değil rant çevrelerinin çıkarına uygun hale getirilmiştir.

Mevcut halde birçok sorun ile boğuşan bölgenin, yapılacak olan İmar Planı ile bu sorunlarının çözülmesi amaçlanmalıdır. İmar Planı kapsamında hazırlanan mevcut durum raporuna bakıldığı zaman bölgenin her açıdan büyük sorunlar yaşadığı görülmektedir. Rant çevrelerinin talepleri üzerine yapılan son değişiklikler ile mevcut sorunları çözmek yerine, bu sorunlara yenilerinin ekleneceği görüşündeyiz. Mevcut durum raporunda da görüldüğü gibi bölgede kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik gibi altyapı ve enerji sorunları vardır. Tarım toprakları, dere yatakları, sahiller, sulak alanlar ve orman alanları risk altındadır. Bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmak yerine, taslak imar planında belirlenen imar alanlarının kat ve kat fazla alanın imara açıldığı görülmektedir. Ülkesel Fizik Plan’da belirlenen verimli tarım toprakları bu planla hiçe sayılıyor ve bu alanlar da imara açılıyor. Taslak İmar Planı’nın ortaya çıkmasından sonra bizlerin (duyarlı vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları) verdiği görüşlerin hiçe sayılarak sadece rant çevrelerinin talepleri ile planın, bilimsel bir imar planı olmaktan çıkarılması bölgemiz için bir kayıptır ve bir daha geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar verecektir. 

Halkın katılımına açılan plan ile planın şu anda geldiği durum arasında dağlar kadar fark vardır. Planın taslak halinde bile birçok sorun varken yapılan bu değişikler bölgeyi daha da sorunların içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. Yapılan değişiklikte sadece rant çevrelerinin açgözlü talepleri dikkate alınması ve kamu yararını savunan bizim gibi meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınamaması kabul edilemez.

Merter Refikoğlu

Şehir Plancıları Odası 

Yönetim Kurulu(a)

Başkan

05488347451

[email protected]

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık