AktüelKentPolitikaRefikoğlu: “Dışarıdan yapılacak her türlü baskının karşısında en önde bizler olacağız”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, dün alınan ara emrinin ardınan yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Refikoğlu “Ülkenin ekonomik gelişmesini inşaatlaşmaya ve yüksek kat yapmaya bağlayan, yeşile duyarlı olmayan, bisiklet yolu, kaldırım istemeyen, trafik sorununu, orman alanlarının peşkeş çekilmesini, denizlerimizin hızla kirlenmesini, denizlerdeki canlıların hızla yok olmasını, kıyılarımızın işgal edilmesini ve dere yataklarının doldurulmasını dert etmeyen kesimlerle benzer düşünmemiz mümkün değildir. Altyapısız gelişen şehirlerin başına neler geldiğini hep birlikte yaşadık” dedi. Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın en...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 18, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, dün alınan ara emrinin ardınan yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Refikoğlu “Ülkenin ekonomik gelişmesini inşaatlaşmaya ve yüksek kat yapmaya bağlayan, yeşile duyarlı olmayan, bisiklet yolu, kaldırım istemeyen, trafik sorununu, orman alanlarının peşkeş çekilmesini, denizlerimizin hızla kirlenmesini, denizlerdeki canlıların hızla yok olmasını, kıyılarımızın işgal edilmesini ve dere yataklarının doldurulmasını dert etmeyen kesimlerle benzer düşünmemiz mümkün değildir. Altyapısız gelişen şehirlerin başına neler geldiğini hep birlikte yaşadık” dedi.

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın en kısa zamanda sonuçlanacağını kaydeden Refikoğlu, “dışarıdan yapılacak her türlü baskının karşısında en önde bizler olacağız. Diğer şehirlerimizin de planlanması için hemen bugün çalışmalara başlanmalıdır. Planları biten şehirlerimizin planlarının yürürlüğe girmesi için plan karşıtı çevrelerden gelen baskıya boyun eğilmeden bu planlarımız da bir an önce yürürlüğe konmalıdır” dedi.

İşte açıklamanın tam metni

Kamuoyunu bilgilendirme,

Bugün bazı gazetelerde bilinçli veya bilinçsiz Mühendis Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası hakkında çıkan yanlış haberlerle ilgili zorunlu bir açıklama yapma gereği duyduk.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, odamızın savunduğu konularının başında planlı şehirlerde yaşamamız gerektiği gelir. Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmaları devam ederken, kontrolsüz büyümeyi engellemek için bölgede emirname çıkmasını en fazla savunan odayız. Hala daha da aynı fikirdeyiz ve bu fikrimizden vazgeçmeyeceğiz.

17.06.2019 Pazartesi günü alınan ara emri, Emirname’nin kendisinin bütünü değil, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz değişikliktir. Bölgedeki kontrolsüz büyümeyi artıracak Emirname değişikliğinin ilgili maddeleri dava edilmiştir. Konu mahkemededir ve bu konu üzerinde daha fazla yorumda bulunmak yanlıştır. Ancak bazı kesimler bilinçli olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Emirname hala yürürlüktedir ve bölge için imar planı çalışmaları devam etmektedir. Fasıl 96’ya dönme hayali kuranlara da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını bildirmek isteriz. Emirnamelerde ya da imar planlarına dışarıdan yapılacak her türlü yanlış müdahalenin karşısında da yer almaya devam edeceğiz. Ayrıca mahkemenin alacağı karara saygı duymayacağını, alınan karara uymayacağını ima eden bazı kesimlerin açıklamaları, hukuk devleti olan ülkemiz için üzüntü vericidir.

Ülkenin ekonomik gelişmesini inşaatlaşmaya ve yüksek kat yapmaya bağlayan, yeşile duyarlı olmayan, bisiklet yolu, kaldırım istemeyen, trafik sorununu, orman alanlarının peşkeş çekilmesini, denizlerimizin hızla kirlenmesini, denizlerdeki canlıların hızla yok olmasını, kıyılarımızın işgal edilmesini ve dere yataklarının doldurulmasını dert etmeyen kesimlerle benzer düşünmemiz mümkün değildir. Altyapısız gelişen şehirlerin başına neler geldiğini hep birlikte yaşadık.

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı en kısa zamanda sonuçlanacak ve bir bölgemiz daha planlı yaşamaya başlayacaktır. Bu süreci en yakından takip eden oda olarak, dışarıdan yapılacak her türlü baskının karşısında en önde bizler olacağız. Diğer şehirlerimizin de planlanması için hemen bugün çalışmalara başlanmalıdır. Planları biten şehirlerimizin planlarının yürürlüğe girmesi için plan karşıtı çevrelerden gelen baskıya boyun eğilmeden bu planlarımız da bir an önce yürürlüğe konmalıdır.

Tüm kamuoyunu saygı ile bilgilendiririz.

Merter Refikoğlu

Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©