AktüelDünyaPutin eşcinsel evlilikleri Anayasayla yasaklamayı önerdi

Ülkenin kurucu metnindeki pek çok muhafazakar değişiklik arasında, Rusların "Tanrı'ya inancı" ve gelecek yönetimlerin Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesinin engellenmesi de bulunuyor
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 4, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Vladimir Putin, eşcinsel evlilik yasağını Rusya Anayasasına ekleyerek güçlendirmeyi önerdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı’nın ülkenin kurucu metninde yapmak istediği değişiklik taslağında evlilik “erkek ve kadının birliği” şeklinde tanımlanıyor.

Bu değişiklik, Anayasayı daha da muhafazakarlaştıracak önerilerden sadece biri.

Diğer değişiklikler arasında Rusların “Tanrı inancına” özel atıf yapılması ve “ideallerini bize miras bırakan atalara” saygı gösterilmesi de yer alıyor.

Putin, Anayasanın güncellenmesi yönündeki önerisini ilk kez Ocak’ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında dile getirmişti. Parlamentonun yetkilerinin genişletilmesi ve demokrasinin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu öne sürmüş, muhalefetse bu adımı Putin’in 2024’te sona erecek 6 yıllık görev süresi sonrasında iktidarda kalma çabasının bir parçası olduğunu söylemişti.

Kremlin kontrolündeki parlamento, Putin’in değişikliğe dair ilk tasarısını Rus mevzuatı gereğince zorunlu üç oturumun ilkinde hızlıca onayladı.

Parlamenterlere paralel olarak çalışan Kremlin çalışma grubunun önerilerini takiben, Putin 24 sayfalık ilave değişiklikleri 10 Mart’taki ikinci oturum öncesinde, Pazartesi günü parlamentoya sundu.

Parlamento muhtemelen gelecek hafta değişiklikleri nihai olarak oylayacak ve 22 Nisan’da halk oylamasına sunulması için gerekli zemin tesis edilmiş olacak.

Revize edilen Anayasaya eklenmesi önerilen diğer değişiklikler arasında Rusların “devlet kurucu” etnik grup olarak tanımlanması da yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetlerin rolünün aşağılanmasının yasaklanması yönündeki teklifler üzerine, Putin “tarihi gerçeği” koruma sözü veren ve “halkın Anavatan’ı kahramanca korumasını küçümsemeyi” yasaklayan bir madde ekledi.​

Çalışma grubu üyelerinden birinin önerisi üzerine teklif edilen bir diğer değişiklikteyse, 2014’te Ukrayna’dan ilhak edilen Kırım bölgesinin gelecek liderler tarafından geri vermesi ihtimalinin önüne geçmek amacıyla, Rusya’nın hiçbir zaman hiçbir toprağını teslim etmemesi gerektiği belirtiliyor.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık