Sanat“Post-Hakikat Çağında Görsel Sanatlar ” – İki Günlük Seminer

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı altında finanse edilen, ortağı Rooftop ile yürütmekte olduğu – “Sanat Aracılığı ile Yüzleşme: Kıbrıs’ta bir uzlaşma aracı olarak Çağdaş Sanat” isimli proje kapsamında Türkiyeli sanat eleştirmeni ve küratör Beral Madra’yı ağırlayacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre, beş farklı başlık altında yürütülen proje aktivitelerinden, sanatçı ve sanatsever Kıbrıslı Türkler için “Teorik Seminerler” başlığı altındaki bu etkinlik, 30 Kasım (Çarşamba) ve 01 Aralık (Perşembe) 2016...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 28, 2016
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı altında finanse edilen, ortağı Rooftop ile yürütmekte olduğu – “Sanat Aracılığı ile Yüzleşme: Kıbrıs’ta bir uzlaşma aracı olarak Çağdaş Sanat” isimli proje kapsamında Türkiyeli sanat eleştirmeni ve küratör Beral Madra’yı ağırlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, beş farklı başlık altında yürütülen proje aktivitelerinden, sanatçı ve sanatsever Kıbrıslı Türkler için “Teorik Seminerler” başlığı altındaki bu etkinlik, 30 Kasım (Çarşamba) ve 01 Aralık (Perşembe) 2016 tarihlerinde, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde, 18:00-21:00 saatleri arasında geçekleşecektir.  Seminer,  tüm halka açık ve ücretsiz olacaktır.

Seminerin içeriği ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle: “1990’larda küreselleşme çağına girildiğinde kehanet edildiği gibi içinde yaşadığımız sürekli kriz sürecinde en etkin iletişim, etkileşim ve katılım araçlarından birisi ve kültür endüstrisinin ana ögesi olan çağdaş ve görsel sanat üretimi ve sanat pratikleridir. Bu üretimin ilişkisel estetiğinin bütün teknik ve beşeri bilimler ve akademik disiplinler ve dahası bu gezegendeki  bütün insan gerçeklikleri arasındaki ilişki ve etkileşimi güçlendirdiği biliniyor. Sanat yapıtlarını, daha önceden edinilmiş bilgiyle donatarak değerlendirmeyi, anlamayı, denetlemeyi, sorular sorabilmeyi içeren yapıt okuma ve yorumlama yetisi entelektüel kazanım için de kaçınılmazdır. Ancak aynı zamanda siyasal ve ekonomik güçlerin yönlendirdiği bilgi, görsel kirlilik ve aşırı trajedilerin  yarattığı kargaşanın üstesinden gelmek için de gerekli bir bilgi ve beceridir. Sosyo-politik içerik ve amaç taşıyan sanat pratiği, sanat yapıtları ve imgelerin özel bir eleştiri ve eleştiri karşıtı karakter ve biçimi vardır.  Karşı ve saldırgan, tamamlayıcı ve bütünleyici olarak ikilemli bir bütün yansıtırlar. Küresel gerçekler ve gerçek yaşamın metaforu ya da temsiliyeti için, hem aykırı, hem girişken hem bağlamlı hem de bireşimcidirler. Tarih ve sanat tarihi bu karakter ve estetikleriyle siyasal, toplumsal ve kültürel kıyametler koparan bu eleştirici imgelerle doludur. Seminer imge okumayı, sanat yapıtları değerlendirmeyi, önemli kavramları, düşünceleri izlemeyi, çağdaş sanat konularını yorumlamayı ve tartışmaya açmayı ve bu tür sanat yapıtlarının topluma ulaşmasında küratörün rolünü göstermeye çalışacak.”

Sanat eleştirmeni ve küratör olan Beral Madra, 1987’de 1. İstanbul Bienali, 1989’da 2. İstanbul Bienali’nin koordinatörlüğünü yapmanın yanında, 43, 45, 49, 50 ve 51. Venedik Bienali’nin Türkiye sergilerinin küratörlüğünü yaptı. Çeşitli üniversitelerde sanat yönetimi dersleri vermiş olan Madra, 2003 yılında  Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği’nin (AICA – Association Internationale des Critiques d’Art) Türkiye şubesini kurdu. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Görsel Sanatlar Yönetmeni olarak çalıştı. Çok sayıda galeride yönetici olarak çalışmanın yanında, kendi galerisi olarak 1981’de Galeri BM, 1989’da da Nişantaşı’ndaki BM Çağdaş Sanat Merkezi’ni açtı.  Beral Madra, halen BMÇSM Arşivini yönetmektedir.

Seminere katılacak olanların aşağıdaki metinleri okumaları önerilir.

https://www.academia.edu/10057502/ISTANBUL_FROSTY_SPOT_OF_CONTEMPORARY_ART

https://www.academia.edu/2901121/FASCINANS_AND_TREMENDUM

https://www.academia.edu/13882619/Catalogue_Text_for_Andrej_Derkovic_s_Exhibition_for_the_missing_people_of_Serebrenica_Colegium_Artisticum_on_12_July_2004_Sarajevo

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık