AktüelEkonomi PolitikPoliklinik hizmetleri duracak!

TIP-İŞ, eylemlerini genişleterek, Perşembe gününden itibaren tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin duracağını duyurdu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 6, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi, nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi, görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkının dört ay süreyle durdurulmasına yönelik Yasa Gücünde Kararname’nin iptal edilmesi talepleriyle dün başlattığı acil, tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması yönündeki eylemini genişletiyor.

KURUL EYLEMİ DEVAM EDECEK, TÜM KAMU SAĞLIK MERKEZLERİNDE POLİKLİNİK HİZMETLERİ DE DURDURULACAK

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sendika, dün başlayan eylemlilik sürecinde hükümet yetkililerinin kendileriyle herhangi bir diyaloğa girmediğini belirterek, 8 Nisan Perşembe gününden itibaren mevcut kurul eyleminin devamıyla birlikte tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin de durdurularak, eylemin artırılması kararı aldıklarını duyurdu.

“HÜKÜMETİN SOMUT ADIMLAR ATMAMASI HALİNDE EYLEMLER ARTARAK DEVAM EDECEK”

Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamaların devam edeceğini kaydeden TIP-İŞ, Hükümetin talepleri ile ilgili somut adımlar atmaması halinde eylemlerinin de artarak süreceğini vurguladı.

“YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ’NDE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI”

TIP-İŞ ayrıca, Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkının dört ay süreyle durdurulmasına yönelik Yasa Gücünde Kararname’nin iptali için bugün Anayasa Mahkemesi’nde hukuki sürecin başlatıldığını da bildirdi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık