AktüelMedya OdasıÖzel Hayatın Gizliliği Yasası değişiklik önergesi reddedildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis Genel Kurulu’na sunduğu ‘Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması’ Yasası’na değişiklik önergesinin ivediliği hükümet tarafından oy çokluğu ile reddedildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 14, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis Genel Kurulu’na sunduğu ‘Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması’ Yasası’na değişiklik önergesinin ivediliği hükümet tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Basın mensupları üzerinde olumsuz etki yarattı

Yasa yürürlüğe girerken hiçbir zaman arzu edilmeyen noktanın ‘basın mensupları’ üzerinde olumsuz etkisi olduğuna vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasanın uygulanmasına yönelik bir takım sıkıntılar olduğuna işaret ederek, Yasa Önerisi’nin ivediliğini istedi.

CTP’nin Meclis’e sunduğu önerge, “esas Yasanın 12. maddesinde düzenlenen ‘Suç oluşturmayan Haller’ sınıflandırmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde genişletilmesi ve Anayasa’nın 26’ıncı maddesinde düzenlenen “Basın Özgürlüğü” kavramlarının bu Yasada tam olarak karşılığını bulabilmesini amaçlanmıştı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık