AktüelEkonomi Politik“Öğretmen sınavları konusunda suç işleniyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmen sınavlarının ve atamalarının seçim yasakları başlamadan önce yapılması gerektiğini belirtti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 27, 2020
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmen sınavlarının ve atamalarının seçim yasakları başlamadan önce yapılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Gökçebel, sınavların yapılmamasının, sıralamanın oluşmamasını ve atamaların yasal olarak gerçekleştirilmemesi sonucunu doğurduğunu söyledi.

Bu durumun, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) ile UBP-HP hükümetinin ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın danışıklı-dövüş yaptığı izlenimini doğurduğunu savunan Elcil, hükümet ve bakanlığa şu soruları yöneltti:

“Bu dönemde kaç geçici öğretmen alınmıştır? Geçici öğretmenliğe alınma hangi kriterlere göre yapılmıştır? Alınan geçici öğretmenlere imzalatılan sözleşmede hangi tarihler arasında geçicilik yapacağı belirtilmiştir? İmzalatılan sözleşme torpil ve seçim rüşveti değilse neden KHK’nın sınavları yapacağı tarihten (Ocak 2021) sonrasını da kapsamaktadır? Yoksa geçici olarak öğretmenler bu konuda kandırılmakta mıdır? Geçici öğretmenliğe alınma kriterleri ve ihtiyaçlar münhal edilmediği gibi, sözleşmeli alınanların sayısı ve isimleri kamuoyu ile paylaşılacak mı? Münhal ilan edilmeyen ve onlarca mezun genç öğretmen adayının olduğu branşlar TC’den getirilecek öğretmenlerle mi doldurulacak? TC’den gelip okullarımızdaki kadroları tutan öğretmenler kaç kişidir, branşları ve görev yaptıkları okullar hangileridir? Göstere göstere seçim döneminde öğretmen adaylarımızın rica, torpil ve rüşvete zorlanmaları Anayasa ve yasalar karşısında bir suçtur.”

Bu suça KKTC yargı makamları, Meclisi, Cumhurbaşkanı, muhalefet partilerinin seyirci kalmaması gerektiğini kaydeden Gökçebel, kişisel, zümresel çıkar elde ederek bu suçu işleyenlerin yargılanması, hesap vermesi, bu konuda adım atılması ve arkası gelmesi gerektiğini savundu.

Gökçebel, “Adaletin tesis edilmesine bir yerden başlanmalıdır.” dedi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..