AktüelGazedda'nın GündemikoronavirusODUR Hakkında (OHAL Değil) – Tacan Reynar

Avukat Tacan Reynar, Anayasa’nın 124. maddesi uyarınca Olağanüstü Durum çağrısı yapan Akıncı’nın talebinin neleri içerdiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reynar, ODUR’un “askeri sıkıyönetim” ile herhangi bir alakası olmadığını söyledi. Açıklama şöyle: Olağanüstü Hal Anayasa’nın Dördüncü Bölümü’nde “Olağanüstü Durumlar” başlığı altında düzenleniyor. Anayasa’nın 124.maddesi gereğince salgın hastalık durumunda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu yurdun bütününde veya bir kısmında en fazla 3 ayla sınırlı olacak şekilde Olağanüstü Durum ilanında bulunabilir. Bu karar Resmi Gazete’de yayınlanır....
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 13, 2020
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Avukat Tacan Reynar, Anayasa’nın 124. maddesi uyarınca Olağanüstü Durum çağrısı yapan Akıncı’nın talebinin neleri içerdiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reynar, ODUR’un “askeri sıkıyönetim” ile herhangi bir alakası olmadığını söyledi.

Açıklama şöyle:

Olağanüstü Hal Anayasa’nın Dördüncü Bölümü’nde “Olağanüstü Durumlar” başlığı altında düzenleniyor.

Anayasa’nın 124.maddesi gereğince salgın hastalık durumunda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu yurdun bütününde veya bir kısmında en fazla 3 ayla sınırlı olacak şekilde Olağanüstü Durum ilanında bulunabilir.

Bu karar Resmi Gazete’de yayınlanır.

Cumhuriyet Meclisi’nin onayına sunulur. Meclis salt çoğunluk ile bu ilanı düzeltebilir veya kaldırabilir.

Bu ilanda yapılması gerekli en önemli husus Anayasa’nın hangi maddelerinin ilanda gösterilecek sürede yürürlüğünün durdurulacağının belirtilmesinin gerekli olduğudur.

Buna göre bu ilanda yürürlüğü durdurulabilecek (süre içinde uygulanmayacak/kısıtlanacak) özgürlükler şunlardır:

Anayasa m.16- Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı

M.20- Konut Dokunulmazlığı

M.21- Haberleşme Özgürlüğü

M.22- Gezi ve Yerleşim Özgürlüğü

M.24- Düşünce,Söz ve Anlatım Özgürlüğü

M.32- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı

M.33- Dernek Kurma Hakkı

M.41 (5/4)Kamulaştırma ve El Koyma (tazminat ödenmeden taşınır-taşınmaza el koyma)

M.42- Vakıf Mallarıyla İlgili Kamulaştırma-El Koyma

M.48- Çalışma Özgürlüğü

M.49/3- Çalışma Hakkı ve Ödevi (Zorla çalıştırma yasağı)

M.53- Sendika Kurma Hakkı

M.54- Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı

Sokağa çıkma yasağı ilanı için ODUR ilanına gerek yoktur. Çünkü Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu hakkı Bakanlar Kurulu’na vermektedir.

Yine Gezi ve Yerleşim Özgürlüğü’nü düzenleyen Anayasa’nın 22.maddesi de buna izin vermektedr. Ancak sözkonusu Yasa ülkeye giriş çıkış yasağını düzenlemiyor.

Sonuç itibariyle, yurt dışı giriş çıkış için vatandaşların engellenmesi isteniyorsa ODUR gereklidir ancak sokağa çıkma yasağı için ODUR gerekli değildir.

ODUR süresi içinde yine Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu, Yasa Gücünde Kararname de çıkarabilir. Bu YGK’lar meclisin salt çoğunluğu tarafından reddedilmedikçe yürürlükte kalır.

ODUR’un “askeri sıkıyönetim” ile herhangi bir alakası yoktur.

Tartışırken bilgilenelim, öyle tartışalım.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..