AktüelMedya OdasıNefret söyleminde bulunmak için site kopyalamaya başladılar!

Gundemkibris.net adlı Gündem Kıbrıs’a ait olmadığı belirtilen bir internet sitesi, 23 Aralık tarihli “Uyuşturucu ve Eşcinsel fuhuş operasyonu!” başlıklı haberiyle “akıl almaz” bir iğrençliğe imza attı!
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 26, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Gundemkibris.net adlı Gündem Kıbrıs’a ait olmadığı belirtilen bir internet sitesi, 23 Aralık tarihli “Uyuşturucu ve Eşcinsel fuhuş operasyonu!” başlıklı haberiyle “akıl almaz” bir iğrençliğe imza attı!

GündemKıbrıs.net , konu haberde, 3 kişinin “eşcinsel ilişki” yaşadıkları “suçu” ve “uyuşturucu” kullandıklarından dolayı tutuklandıklarına yönelik bilgi verildi. Bahsi geçen haberde, tutuklanan kişilerin fotoğrafları, açık ismi ve yaşları belirtilirken, bazı zanlıların kişisel yaşamları ile ilgili bilgiler de verildi.

Haber için Gündem Kıbrıs’ın sitesi kopyalandı

gundemkibris.com domainine sahip internet gazetesi, konuyla ilgili yayımladığı açıklamasında,  “gundemkibris.net” adıyla açılan ve “gundemkibris.com” anasayfasını bire bir kopyalayan web sitesinin iftirada bulunduğunu ve bahsi geçen haberin kendilerini bağlamadığını belirtti.

‘Sahte’ site, bahsi geçen haberi, Facebook’ta “sponsorlu içerik” şeklinde paylaştı. Bilindiği üzere sosyal medya platformlarında, istenilen gönderiler için belli miktarda ödenen ücretler, platformun algoritma yeteneği uyarınca, sayfayı beğenmeyen kullanıcıların dahil ana sayfalarında görebilmelerine neden oluyor.

Bahsi geçen habere erişmek için tıklayınız >>>

Eşcinsellik suç olmaktan çıkarıldı

Gündem Kıbrıs gazetesi habere yönelik homofobik bir yaklaşım sergilemiştir. Bireylerin cinsel kimliklerine saygı gösterilmeyen haberde, zanlıların eşcinsel ilişkiden dolayı tutuklandığı da belirtilmektedir.

Öte yandan, eşcinsellik, Kıbrıs’ın kuzeyinde 28 Ocak 2014’ten beri suç olarak sayılmamaktadır. Dahası LGBT’lere yönelik işlenen nefret suçları ile ilgili Ceza Yasası’nda düzenleme de bulunmaktadır.

Fasıl 154 Ceza Yasası’nda 2014 yılında yapılan değişikliklerde erkekler arası cinsel ilişkiyi suç sayan madde olan 171. maddenin kaldırılıp 171. maddenin Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Zem ve Kadih suçunun düzenlenmesi modern bir bakış açısıyla Fasıl 154 Ceza Yasası’nın da düzenlemeler yapıldığının göstergesidir. Yapılan değişiklikten sonra Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 171. maddesi şöyle:

(1) Bu Yasanın 194’üncü maddesinde düzenlenen suçu; cinsiyeti ve/veya cinsel yönelimi ve/veya cinsiyet kimliği dolayısıyla bir kişiye veya o cinsiyete ve/veya cinsel yönelime ve/veya cinsel kimliğine sahip olanlara yönelik olarak ondan nefret edilmesini, onun aşağılanmasını veya küçük düşürülmesini sağlamak amacıyla işleyen kimse hafif bir suç işlemiş olur.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin basın, yayın veya internet medyası dahil olmak üzere sosyal medya aracılığıyla yapılması halinde ağır bir suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen kişi, mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır.

Fuhuş tanımı ve haber içindeki kullanımı

Haberde, zanlıların eşcinsel ilişkide bulundukları ifade edilirken, zanlıların “fuhuş” yaptığı da iddia edilmektedir. Fuhuş, Türk Dil Kurumu’na göre “fuhuş” şu şekilde tanımlanmaktadır:

“İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma”

Haberde, zanlıların para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine yönelik herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Gündem Kıbrıs’ın haber içinde açık bir şekilde nefret suçu işlediğine yönelik bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Zanlıların kişilik haklarına saygı gösterilmeli!

Gazetelerin adli haberleri yaparken, suçu henüz mahkeme tarafından kanıtlanmamış bireylerin masumiyet haklarına saygı göstermeksizin isim ve fotoğraflarını açıkça paylaşması açık bir insan hakkı ihlalidir. Dünyanın birçok ülkesinde adli haberlerin bu şekilde servis edilmesi suç olarak sayılırken, ülkemizde, basın alanında bu konuyla ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmadığı bilinmektedir.

Konuya istinaden; evrensel bir hak olarak Masumiyet Karinesi, herhangi bir kimse; aleyhinde verilmiş kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça suçlu değildir” olarak tanımlanmaktadır.

kktc Anayasası’nda Masumiyet Karinesi (Madde 18) şu şekilde ifade edilmektedir:  Bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayılır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ise bu maddeden şu şekilde bahsedilmiştir (Madde 6):  Kendisine bir suç yüklenen herkes, suçluluğu kanuna göre kanıtlanıncaya kadar masumdur.

Gazetelerin, Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal düzenleme olmamasına rağmen, insanların kişilik hakların artık saygı göstermesi gerekmektedir. Sırf daha çok tık alabilmek uğruna, bireylerin yaşam özgürlüklerini ellerinden almak açık bir insan hakkı ihlalidir.

Gazeteler, “ben kapatırsam, kapatmayan diğerleri daha çok tık alır” korkusundan vazgeçip, bir an önce adli haberleri ile ilgili hassasiyet göstermeye başlaması gerekmektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık