AktüelPolitikaMuhtarlığın elektrik faturası Eski Eserler Koruma Fonu’ndan ödendi

Ombudsman Emine Dizdarlı'nın Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi ile Daire müdürü Fuat Azimli hakkındaki raporundan bazı parçaları yayınlamaya devam ediyoruz.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 18, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam
  • İşe gelmeyen kişi hakkında soruşturma başlatılmadı
  • Elektrik kurumundan haberisiz sayaç takıldı
  • Muhtarlığın elektrik faturası Eski Eserleri Koruma Fonu’ndan ödendi

Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi ile Daire müdürü Fuat Azimli hakkındaki raporundan bazı parçaları yayınlamaya devam ediyoruz.

İşe gelmeyen kişi hakkında soruşturma başlatılmadı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde çalışan Gül Hande Terzioğlu’nun sıklıkla özürsüz ve izinsiz olarak işe gitmediği ve/veya mesaisini tamamlamadan Müdürlük’ten ayrıldığının doğrulandığının altı çizilen raporda, Müdürlük’ün ilgili dönemde bağlı bulunduğu Bakanlık, Sayın Gül Hande Terzioğlu ile ilgili soruşturma başlatmamış ve bu durum olduğu gibi devam ettiği ifade edildi.

Aynı zamanda Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından bu durum KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bildirilmiş ve Bakanlığa bu husustaki idari kararı ve gerekçesi sorulmuştur. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın sorusunu cevaplandırmayarak İyi İdare Yasası’na aykırı davranmış ve/veya görevini layıkı ile yerine getirmemiştir.

İşte rapordaki ilgili bölüm:

         Sayın Fuat Azimli, Sayın Gül Hande Terzioğlu’nun sıklıkla özürsüz ve izinsiz olarak işe gitmediği ve/veya mesaisini tamamlamadan Müdürlük’ten ayrıldığı iddialarını doğrulamıştır. Konuya ilişkin 2015 yılından bugüne yapılmış yazışmalar incelendiğinde Sayın Azimli’nin, Sayın Gül Hande Terzioğlu’nun maaşından kesinti yapılması için defalarca Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne yazı yazdığı, konuyla ilgili olarak Personel Dairesi Müdürlüğü’nü ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nı bilgilendirdiği görülmektedir. Bahse konu kamu görevlisinin muhtelif tarih ve/veya saatlerde görev yerinde bulunmayışı nedeniyle Bakanlığı tarafından uyarma cezasına çarptırılmış ancak verilen uyarı cezasına ve yapılan maaş kesintilerine rağmen söz konusu eylem ve davranışlarına devam etmiştir. Kamu Görevlileri Yasasınca suç sayılan bu davranışlar belirli bir cezayı gerektirmektedir. Ancak bir kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatmak idari bir karardır. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün ilgili dönemde bağlı bulunduğu Bakanlık, Sayın Gül Hande Terzioğlu ile ilgili soruşturma başlatmamış ve bu durum olduğu gibi devam etmiştir. İdari kararların gerekçeli olması gerekir. İdare, söz konusu durumla ilgili bir soruşturma başlatılmasını gerekli görmüyor ise bu hususu gerekçesi ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından bu durum KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bildirilmiş ve Bakanlığa bu husustaki idari kararı ve gerekçesi sorulmuştur. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın sorusunu cevaplandırmayarak İyi İdare Yasası’na aykırı davranmış ve/veya görevini layıkı ile yerine getirmemiştir.

Elektrik kurumundan haberisiz sayaç takıldı

Bir diğer yandan Elektrik kurumundan habersiz bir şekilde Kira Komisyonu’nun 5 Ekim 2012 tarihli toplantısında, Girne Kalesi, St. Hilarion Kalesi, Barış ve Özgürlük Müzesi, St. Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesi içerisindeki büfelere ve Sayın Ayşe Tüccar’ın kirasında bulundurduğu Namık Kemal Zindanı bitişiğindeki büfe ve bahçesine elektrik sayacı takılması yönünde karar alındığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan raporda sayaçların takıldığı dönem görevde olan Kira Komisyonu’nun hangi gerekçe ile bu uygulamayı tercih ettiği, sözü edilen sayaçların kim tarafından takıldığını, bu uygulama öncesinde elektrik bedelinin kiracılardan ne şekilde toplandığı bilgisi muğlak olduğu ifadeleri yer almakta.

İşte rapordaki ilgili kısımlar

         “Süzme sayaç olarak bilenen ek sayaçlara ilişkin uygulama, Fasıl 170 Aydınlatma ve Öteki Amaçlar için Elektrik Sağlanmasını Düzenleyen Yasa’nın 60’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu Yasa maddesine göre ek sayaç uygulaması Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sayacı ile kaydedilen elektriğin bedelini kontrol etme amacıyla ve Kurumun bilgi ve onayı ile yapılması gerekir. Ek sayaç takılması, bağlanması, yerleştirilmesi, sökülmesi veya hattan kesilmesi gibi tüm işlemlerin yalnızca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılabileceği 60’ıncı maddenin 6’ncı fıkrasında kesin biçimde belirtilmektedir. Bu maddeye aykırı olarak sayaç takan veya bulunduran her tüketici suç işlemiş sayılır ve ceza uygulanır.

         Alınan bilgiye göre, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün ek sayaç takılmasına ilişkin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan herhangi bir yazılı talebi veya istemi olmamıştır. Sayaçların takıldığı dönem görevde olan Kira Komisyonu’nun hangi gerekçe ile bu uygulamayı tercih ettiği, sözü edilen sayaçların kim tarafından takıldığını, bu uygulama öncesinde elektrik bedelinin kiracılardan ne şekilde toplandığı bilgisi muğlaktır. Sayın Fuat Azimli, bu konuda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü arşivinde hiçbir kaydın bulunamadığını belirtmiştir.

         Sayın Fuat Azimli, bilgisinde olan bu uygulamanın sonlandırılması ya da mevzuata uygun hale getirilmesi için, 21 Aralık 2016 tarihine değin herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Bu tarihte Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmede süzme sayaç uygulamasının yasal olmadığını ve söz konusu yerlere elektrik sayacı takılması gerektiğinin kendilerine bildirildiği belirtilmiş ve anılan yerlere elektrik sayacı takılabilmesi için gereken elektrik altyapı işleri ile ilgili maliyet keşfi yapılmasını talep etmiştir. Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıya bir cevap alamadığını belirten Sayın Azimli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bahse konu yerleri tek hane olarak kabul ettiğinden büfelere ayrı elektrik sayacı takılmasının mümkün olmadığını bildirdiğini iddia etmiştir. Ancak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan alınan bilgi, eski eser nitelikli binaların büfe ve/veya kafeterya ve/veya hediyelik eşya satış yerlerine elektrik sayacı takılmasına ilişkin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nden herhangi bir görüş talebi veya istem yazısı gelmediğinden dolayı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun konuyla alakalı bir görüş bildirmediği yönündedir.

         Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün yetkisinde bulunan müze ve ören yerlerindeki büfelerde kullanılan süzme sayaçlar, Fasıl 170 Aydınlatma ve Öteki Amaçlar için Elektrik Sağlanmasın Düzenleyen Yasası’nın 60’ıncı maddesindeki koşullara uygun biçimde takılmamıştır. Sayın Fuat Azimli, Yasaya uygun olmadığını bildiği bu uygulamanın sonlandırılması konusunda gereğini yerine getirmemiştir. Müdürlüğün, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile işbirliği yaparak söz konusu büfelere Yasaya uygun biçimde elektrik sağlanması için acil olarak girişimde bulunması ve süzme sayaçla elektrik enerjisi vermek usulsüz kullanıma girdiğinden bu uygulamanın sonlandırılması gerekmektedir.”

Muhtarlığın elektrik faturası Eski Eserleri Koruma Fonu’ndan ödendi

Elektrik uygulamalarına ilişkin bir diğer konu ise Beylerbeyi Muhtarlığı’nın elektrik faturalarının uzun yıllar Eski Eserleri Koruma Fonu’ndan ödenmiş olması olarak raporda belirtildi.

Başvuruya konu 19524674 numaralı elektrik sayacı, Beylerbeyi Muhtarlığı adına kayıtlı olup Muhtarlığın su motorunun elektriği için bağlanmıştır. Kullanılan su motoru, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün demirbaşına kayıtlı değildir. Söz konusu su motorunun Bellapais Manastırı çevresindeki bahçenin sulanması için kullanıldığı gerekçesiyle sayacın elektrik faturaları 5 Mayıs 2016 tarihli faturaya değin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü tarafından ödenmiştir.

Raporda konu şu ifadelerle yer almakta:

        ” Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün demirbaşına kayıtlı olmayan bir su motorunun, Müdürlük adına düzenlenmiş olmayan elektrik faturalarını Fon kaynaklarını kullanarak ödenmesi hatalıdır. Abonelik ilişkisi, hizmeti veren kuruluş ile o hizmeti alan arasındadır. Dolayısıyla Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü bu sayacın elektriğini kullanmaya devam edecekse, sayacın Müdürlüğün adına kaydedilmesi gerekmektedir. Sayacın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne devredilmesi için girişim başlatılmış ancak bahse konu sayaçla ilgili Girne Belediyesi tarafından Mahkemeden ara emri alınmış olması dolayısıyla devir işlemi askıda kalmıştır. Ancak şu an için tarafların itirazı olmaması durumunda sayacın devir işleminin gerçekleştirilmesine bir engel yoktur. Müdürlük tarafından 21 Temmuz 2016 tarihinde yapılan son ödemenin ardından söz konusu sayaçla ilgili başka bir ödeme yapılmamıştır. Sayacın borcunun gün be gün gecikme zammı eklenerek birikmeye devam ettiği göz önünde bulundurularak başta Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü olmak üzere tarafların meselenin çözümü konusunda bir adım atmaları gerekmektedir.

         St. Hilarion Kalesi elektrik faturalarının yıllarca hatalı bir tarife üzerinden ödendiği ve Sayın Fuat Azimli’nin bu konuda gereken düzeltmeyi yapmakta gecikerek Kurumu zarara uğrattığı iddiası da soruşturulmuştur.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık