AktüelMüzakereler#MontPelerin Hristodulidis: İlerlemeler Var, Cenevre’de Anlaşmaya Varmak Mümkün

Kıbrıslırum sözcü Nikos Hristodoulides, Cenevre’de toprak konusunda tam anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi. Sözcü Cenevre’deki müzakerelerin amacının toprak konusundaki kriterlere ilişkin anlaşmaya varılması daha sonra somut bir haritada ortaya konması olduğunu, böylece müzakerelerin son aşamasından söz edilebileceğini söyledi. Cenevre’de toprak konusunda anlaşmaya varma olanağı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan sözcü, amacın bu olduğu cevabını verdi. “Bu amacın mümkün olduğunu düşünüyoruz ” dedi. Onun ötesinde diyaloğun sonuçlarına bağlı olacağını ifade etti. Sözcü “Nihai sonucun ne olacağını...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 12, 2016
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıslırum sözcü Nikos Hristodoulides, Cenevre’de toprak konusunda tam anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi.

Sözcü Cenevre’deki müzakerelerin amacının toprak konusundaki kriterlere ilişkin anlaşmaya varılması daha sonra somut bir haritada ortaya konması olduğunu, böylece müzakerelerin son aşamasından söz edilebileceğini söyledi.

Cenevre’de toprak konusunda anlaşmaya varma olanağı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan sözcü, amacın bu olduğu cevabını verdi. “Bu amacın mümkün olduğunu düşünüyoruz ” dedi. Onun ötesinde diyaloğun sonuçlarına bağlı olacağını ifade etti. Sözcü “Nihai sonucun ne olacağını şimdiden kimse belirleyemez” dedi.

Müzakerelerin 20 Kasım’da Cenevre’de devam edeceğinin açıklanmasından sonra açıklama yapan hükümet sözcüsü Nikos Hristodoulides, Mont Pelerin’deki 5 günlük müzakereler sırasında iki lider arasında yapıcı bir diyaloğun var olduğunu, bunun ele alınan konularda ilerlemeler sağladığını belirtti.

Kriterler konusunda ilerleme sağlanıp sağlanmadığı sorusunu yanıtlayan sözcü, diğer başlıklarda olduğu gibi sorulan bu konuda da ilerleme olduğunu ancak daha tartışılması, derinlemesine görüş alış verişinde bulunulması gereken konular bulunduğunu ve bu çerçevede diyaloğun devam etmesi kararı alındığını söyledi.

İyimser olmaya olanak veren ilerleme sağlandığını ifade etti. “Sonuca ulaşılmadı, bu nedenle diyaloğa devam edilecek” dedi.

Sözcü, Anastasiades’in adaya dönünce söz verdiği gibi siyasi parti liderlerini Mont Pelerin’de olanlar konusunda bilgilendireceğini, 19 Kasım’da Cenevre’ye döneceğini ve 20 Kasım’da müzakerelerin başlayacağını söyledi.

Cenevre’deki müzakerelerin kaç gün süreceği sorusunu yanıtlayan sözcü henüz karar verilmediği ancak ilk anlayışın üç gün sürmesi olduğunu belirtti.

Bu akşam herhangi bir harita ortaya konup konmadığı sorusuna sözcü olumsuz cevap verdi ve henüz kriterler üzerinde anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Tarafların masaya herhangi bir harita koymadığını sözlerine ekledi.

Sözcü bir soru üzerine bir çok konunun ele alındığını belirtti. “Kıbrıs Rum tarafı için müzakere masasında olan 6 başlığın tümü de önemlidir” dedi. Toprak konusunun son iki gün görüşüldüğünü, daha önce ilk kez mülkiyet başlığının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çerçevesinde yapılması beklenen toprak düzenlemeleri ile bağlantılı yönlerinin ele alındığını belirtti. Beklenen sonuca ulaşılmadı ancak önemli ilerleme oldu ve çabalara 20 Kasım’da devam edilmesi kararı alındı.

Anastasiades’in niçin bu arayı talep ettiği, siyasi liderliğin bilgilendirilmesi için mi yapıldığı sorusuna sözcü “Hem siyasi liderliğin bilgilendirilmesi için, hem de bu akşam sonuç olmadığı için” cevabını verdi.

Bir hafta içinde ne değişeceği sorusuna sözcü hiç bir şeyin değişmeyeceği, diyaloğun devam edeceği cevabını verdi. Sözcü başka bir soru üzerine toprak konusunun tüm yönleri üzerinde ilerleme sağlandığını ancak sonuca ulaşılmadığını belirtti.

Hangi konularda sonuca ulaşılamadığı sorusuna sözcü “kriterlerle ilgili tüm konularda” cevabını verdi. “Sonuca ulaşılsaydı açıklama yapılacaktı” dedi.

Cenevre’de sadece toprak konusunun mu görüşüleceği sorusuna sözcü, amacın Mont Pelerin’deki diyaloğa devam edilmesi olduğunu, müzakerelerde toprak konusunun ağırlıkta olmasının beklendiğini söyledi.

Müzakerelere niçin Cenevre’de devam edileceği sorusuna sözcü toprak konusunun ele alınacağını ve Kıbrıs Türk toplumu liderinin bu konuyu Lefkoşa’da ele almak istemediği cevabını verdi. Sözcü Kıbrıs Rum tarafı için en önemli olanın müzakere yeri değil  bu önemli başlıkta gerçek ve özlü müzakere yapılması olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının beşli veya çoklu konferans talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü kriterlerde anlaşmaya varılmadığı ve daha sonra somut haritada ortaya konmadığı için sözkonusu konunun tartışma konusu olmadığını belirtti.

Güvenlik konusunda görüş alış verişi yapılıp yapılmadığı sorusuna sözcü iki liderin doğrudan görüşmesinde kısaca değinildiği cevabını verdi.

Dönüşümlü başkanlık konusunun masaya getirilip getirilmediği sorusuna sözcü getirilmediği cevabını verdi.

Sözcü bir soru üzerine Anastasiadis’e Mont Pelerin’de eşlik eden heyetin Cenevre’de de eşlik edeceğini düşündüğünü söyledi.

Sözcü kriterlerde anlaşmaya varılmadığı için masaya harita konmadığını belirtti. Bir soru üzerine Anastasiadis’in Ulusal Konseyi bilgilendireceğini ancak bunun tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Toprak başlığında anlaşmaya varılması durumunda çok taraflı konferasın tarihinin belirlenip belirlenmeyeceği sorusuna hükümet sözcüsü toprak müzakerelerinin nasıl gelişeceğini beklemek gerektiği, şimdiden böyle bir şey söylenemeyeceğini ifade etti.

2016 yılı sonuna kadar çözüm hedefinin var olup olmadığı sorusuna sözcü “Bu akşam anlaşmaya varsaydık amaca daha yakın olacaktık. Toprak başlığında anlaşmaya varmadığımız sürece 2016 yılı sonu hedefinden uzaklaşıyoruz. Bunun ötesinde bekleyip görmek gerek. Bir hafta sonra yine burada müzakere yapacağız ve gelişmeleri göreceğiz” dedi.

Cenevre’de Yunanistan’dan ve Türkiye’den yetkililerin olması olasılığının sorulması üzerine sözcü böyle bir şeyin sözkonusu olmadığı cevabını verdi.

kha

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık