AktüelModern köleliğe dur de!

#insanticareti insanların kandırılarak, zor kullanılarak veya çaresizliklerinden yararlanılarak sömürülmesi ve bundan haksız kazanç elde edilmesini ifade eder.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 16, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Bu film Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kuir Kıbrıs Derneği – Queer Cyprus Association tarafından Sivil Büyü Projesi kapsamında Civic Space / Sivil Alan Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık