AktüelSanatYaşamMezarsız ölülerin kadın direnişçisi “Antigone” Salamis’te…

Mağusa belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Antigone’nin Salamis temsili 14 temmuz saat 21:00’de.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 28, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2018-19 yılının ikinci sezonunda Antik Yunan tragedyası Antigone’yi sahneye taşıdı. Mayıs sonu sezonun son temsilini Lefkoşa AKM’’de yapan Antigone 14 temmuzda Mağusa’da Salamis antik tiyatroda.

Oynadığı ve yönettiği oyunlarla adından söz ettiren Türkiye’nin değerli tiyatro sanatçısı Murat Çidamlı’nın yönettiği oyunun özgün bestelerini Kerem Memişoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını da Özge Kırıkoğlu Çidamlı üstlendi. Reji ekibinde Koreografide  İçim Ağlamaz, dekor ve kostüm tasarımda Fatma Bender, ışık tasarımda Mustafa Kral yer alırken oyunun afiş tasarımını Naz Atun üstlendi.

Mağusa belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan temsil devlet tiyatrosu açışından tarihi önem taşıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının ilk kez antik bir oyun ile antik tiyatro sahnesinde temsil yapacak olması oyunun da ilk direniş örneği olarak kabul edilen  “Antigone”  olması ve iki toplumlu Rumca üst yazı ile sahnelenecek olması yönünden Salamis temsili tarihi bir önem taşıyor.

Bir Antik Yunan tragedyası olan Antigone, Argoslularla Thebailer arasındaki savaşta karşı karşıya gelen iki kardeşin birbirlerinin eli ile ölmeleri sonucu. ülkenin kralı kardeşlerden birinin;  Polyneikes’in cesedinin gömülmesini yasaklar. Bu karar ile kardeşinin mezarsız kalmasına göz yummak istemeyen  Antigone’nin direnişi başlar. Karalın bütün yasak ve cezalarına rağmen kardeşini beraber gömmek kız kardeşi İsmene’yi de  ikna etmeye çalışır. Thebai Kralı Kreon  ise Polynikesi’ ülkenin düşmanı ilan etmiş ve onu gömmek isteyeni  ölüm cezası ile cezalandıracağı emrinde kararlıdır.  Ancak Antigone de  tanrıların buyruğu ve ölüye saygı inancı ile kardeşinin üzerine toprak atmakta kararlıdır. Antigone bu kararlı tavrı ile herkesi şaşırtır, çünkü krala ve yasalara başkaldırmıştır.

Krallık, Yönetim, Yasalar, Yasaklar, İnaçlar, Kardeşlik, Sevgi…..

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları dünya edebiyatının ilk direniş örneği kabul edilen, Sofokles tarafından M.Ö. 440’larda yazılmış, temel hak ve özgürlükler temelinde şekillenen inançları ile devletin yasalarının çatışması sonucu devlet otoritesine başkaldırışı konu alan bu tragedyayı; bu küçük ada parçasında aynı acıları bu yüzyılda yaşamış insanlar olarak birlikte izlemek için kuzeyden ve güneyden olmak üzere tüm ada halkını 14 temmuzda Salamis’te buluşmaya davet ediyor.

Mağusa belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Antigone’nin Salamis temsili 14 temmuz saat 21:00’de.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık