AktüelKitapYaşamMehmet Yaşın’dan edebiyat, inceleme ve eleştiri üçlemesi

Mehmet Yaşın’un uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve Memet Fuat Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü” ile “Bilgi Üniversitesi Ödülü”nü de kazanmış olan eserleri, gözden geçirilip genişletilmiş nihai halleriyle Yitik Ülke Yayınları tarafından topluca yayımlandı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 11, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Mehmet Yaşın’un uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve Memet Fuat Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü” ile “Bilgi Üniversitesi Ödülü”nü de kazanmış olan eserleri, gözden geçirilip genişletilmiş nihai halleriyle Yitik Ülke Yayınları tarafından topluca yayımlandı. Mehmet Yaşın’dan Türkçe edebiyata büyük bir katkı sağlayan bu temel başvuru kaynağındaki üç cilt, “Poeturka”, “Kozmopoetika” ve “Cyprianka” adlarını taşıyor. Bütün kitapçılarda ve internet satış linklerinde okurlara sunuşmuş bulunan üçlemedeki her kitabın arka kapağındaki tanıtım yazıları şöyledir: 

POETURKA: ULUS-ÖTESİ BİR TÜRKÇE ŞİİR İÇİN ’80 SONRASI’NA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 

“Mehmet Yaşın’ın önemli sorunları gündeme getirdiği kanısındayım… Değişik ülkelerde, değişik yazın ortamlarına girip çıkan bu genç şair, bizi daha önce sorun etmediğimiz konuları düşünmeye zorluyor.” –Memet Fuat 

“Mehmet Yaşın’ın denemeleri, şiirindeki orjinalliğin kaynağını gösteriyor. Şimdilerde herkesin kutladığı çokkültürlülük, ulusçuluk çağında gerçek bir ‘çokkültürlü’ olan şairin deneyimlerinden trajik yanlarıyla öne çıkıp sorgulanıyor.” – Gregory Jusdanis 

“Konu Mehmet Yaşın’ın şiiri olunca, düzyazılarıyla sürdürdüğü yan eyleminin etkisinde kalınmamış olmak ayıptır diye düşünüyorum… ‘Azınlık’tan olma. Derdinin başı bu. Ama (bunu) şiirler yazarak bir ayrıcalığa dönüştürdüğünü düşünüyorum. Ayrıksı duruşundan eliyle ördüğü duvara şöyle yaslanarak bir şiir çağırışı var, bir şiir çağırışı var, insan diyor ki bundan güzel iktidar mı olur?.. Önemli olan fark edilmek burada. Susarak bile iktidar olunabilir. Mehmet Yaşın gibi bir entelektüel salt bu duruşu dolayısıyla bir iktidar olarak ışımaktadır dünyamızda.” – Gülten Akın 

“Ara-yerde veya çoğul-yerde bulunmak, Mehmet Yaşın’ın şiirlerinde öne çıkan bir temaydı… başka bazı şairlere de böyle bir deneyimin ışığında bir kez daha bakıyor.” – Orhan Koçak 

KOZMOPOETİKA: EDEBİ MEKAN VE EDEBİYAT KURAMLARI, ÜVEYANADİL, ÇEVİRİ KÜLTÜR, TÜRKÇE-ELENCE ŞİİR İKLİMİ, KIBRIS’IN YAZINSAL KİMLİĞİ VE AKDENİZLİ EDEBİYAT ÜSTÜNE 

“Küresel dönemdeki ortak hikâyemizi anlatan Mehmet Yaşın’ın denemeleri düşünsel açıdan zengin ve belagati kuvvetli… İncelemelerle iç içe sunulan şiirler konuya uygun düşmekle kalmayıp, asıl noktaya parmak basıyor.” – Francis Mulhern 

“(Kozmopoetika), paradigmalar çerçevesinde değişen algılamaları, kabulleri bozan bir yapıt. Yerinde tespitlerle, sümenaltı bilgileri gün yüzüne çıkararak insana farklı bir boyut katıyor. Dünya yurttaşlığının kapılarını aralayacak özgün fikirler öne sürüyor Mehmet Yaşın. Çeviri edebiyatlara getirdiği sıra dışı yorum konusuna ne kadar hâkim olduğunu gösteriyor… Çokdilliliği ve çokkültürlülüğü, kendi hatıra ambarından çıkarıp sunuyor. Sıkıcı edebiyat metinlerinden uzak, sürekli okuru içine çeken bir bütün oluşturmuş… Evrensel düzeyde kabul gören yazarlara, şairlere baktığımızda, evrensel olmalarını sağlayan ana unsurun, derinde yatan bu sorgulamaları olduğunu görüyoruz.” – Ceng Milan 

“Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye edebiyatlarıyla ilgili incelemesinden hareketle ‘üveyanadil’ kavramını türeten Mehmet Yaşın, bölgesel bir olgu ötesinde, dille ilişkili önemli bir durum üstüne tespitler yapıyor. Çokkültürlülüğü aşkın bir melez kültür boyutuyla kavramsallaştırdığı ‘üveyanadil’, rahatlıkla İtalyan ve diğer Akdenizli edebiyatlara uygulanabilir.” – Costanza Ferrini 

“Mehmet Yaşın’ın şiirlerini okuduğunuzda, tüm Modern Kıbrıslı Şiiri’nin en önemli temsilcilerinden biriyle karşılaştığınızı anlarsınız. Bunun ötesinde, edebiyat eleştirileri ve antolojik incelemeleriyle, Kıbrıs edebiyatının yeniden tanımlanmasında rol oynuyor.” – Stephanos StephanidesCYPRIANKA: 

KIBRIS ŞİİRİ’NİN 3000 YILI – DİLLER VE KÜLTÜRLER ARASI BİR EDEBİYAT İNCELEMESİ 

“Mehmet Yaşın’ın şiirlerini, ilk kitabı Sevgilim Ölü Asker‘den bu yana hep severek okudum… Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi‘ni izleyen yapıtı Eski Kıbrıs Şiiri Antolojisi bir seçki. Giriş bölümü, Mehmet Yaşın’ın kaleminden çok önemli bir inceleme. Kıbrıs’ta yaşamış uygarlıklar konusunda neredeyse başlı başına bir kitap, bir şiir kültürü… Ardı sıra nefis şiirler, nefis şiir çevirileri. Kitabı okuduktan sonra çok tuhaf birşey hissettim: Ada’dan kopup İstanbul’a yerleşen Kıbrıs doğumlu babamın bir ömür boyu sürmüş gurbetini. Bunu ilk kez hissediyorum.” – Selim İleri 

“Elen dil ve kültürünü aşkın şekilde Kıbrıslı İncelemeleri’nin açımlanması bir ihtiyaçtı. Mehmet Yaşın’ın Kıbrıslıtürk ve Kıbrıs şiirine eleştirel bakışı içeren antolojik incelemesi, beğeniyle kabul-görmek ötesinde bir gerekliliği karşılıyor. Bu bir sine qua non‘dur, Kıbrıslı edebiyatıyla ilişkili tüm çalışmalar için mantıksal bir temellendirilme sağlamaktadır.” – Stephanos Pesmazoglou 

“Yaşın’ın Diller ve Kültürler Arası Bir Edebiyat İncelemesi: Kıbrıs Şiiri Antolojisi adlı kitabının başındaki incelemesi, Kıbrıs tarihi ile şiiri arasındaki etkileşimi, MÖ 9. yüzyıldan MS 20. yüzyıla kadar ilgi çekici serüveniyle, bir Ada kültürünün savaşlar, işgaller içinde nasıl oluştuğunu bize aktarıyor. Bence Kıbrıs’ı, Kıbrıslı’yı tanımak, Ada üzerine bir fikir yürtmek için Mehmet Yaşın’ın bu kitabını okumak şart.” – Doğan Hızlan 

“Düzenleniş, kapsam, ve yorumlanış açısından bir ilk özelliği taşıyan Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi büyük bir eksikliği gideriyor… Mehmet Yaşın’ın ‘Kıbrıslıtürk’ sözcüğünü bitişik olarak yaratması Kıbrıslı Türk kimliğini kültürel farklılığı da içeren kendine özgülük gerçeği ile açıklamaktan kaynaklanıyor… Yaptığı birçok ilginç saptamadan birincisi de, Misak-ı Milli ile sınırlı olduğunu söylediği ‘Türk Edebiyatı’ tanımlaması yerine ‘Türkçe Edebiyat’ı koymasıdır. – Hakkı Yücel 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık