AktüelMedya OdasıMedya Etik Kurulu’ndan “kadına şiddet” haberleri konusunda uyarı

Medya Etik Kurulu, kadına şiddet haberlerinin şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte olmaması gerektiğini ve bunun da meslek etiğinin gereği olduğunu vurguladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 14, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Medya Etik Kurulu, kadına şiddet haberlerinin şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte olmaması gerektiğini ve bunun da meslek etiğinin gereği olduğunu vurguladı.

Medya Etik Kurulu, 10 Mayıs’ta ve takip eden günlerde basın-yayın organlarında ve sosyal medyada kadına karşı yapılan şiddet haberleri konusunda uyarılar içeren bir açıklama yaptı.

Medya Etik Kurulu, söz konusu haberlerde kullanılan fotoğrafların mağduru teşhir eder ve ona zarar verir nitelikte olduğunu belirtti. Medya Etik Kurulu fotoğraflarla resmedilen fiziksel zararın boyutunun bariz olmasının toplumda infial yaratabileceğini ve bu gibi yayınlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti. 

Medya Etik Kurulu ayrıca, bilhassa adli haberlerde gazetecinin amaç ve görevinin toplumu taraf tutmadan bilgilendirmek olduğunu, hukukun temellerinden birini oluşturan masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini ve sırf sansasyon yaratmak maksadı ile basın yayın organlarının kendilerini yargıç yerine koyarak bir suçun işlenip işlenmediğine karar veremeyeceğini hatırlattı.  

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık