AktüelMedya OdasıMedya Etik Kurulu’ndan Halkın Sesi’ne uyarı

Medya Etik Kurulu, Halkın Sesi Gazetesi'ni nefret söylemi içeren yayını ile ilgili uyardı. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 9, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Gazeteci, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmamalıdır.

Yayımlanan haber, görüş ve yorumlarda, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden,  cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmamalıdır.

Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapılmamalıdır.

Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmamalıdır.

Gazeteci, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba göstermelidir.

Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır.

Özel yaşamın gizliliği esastır. Üstün bir kamu yararı olmadıkça veya kişinin rızası alınmadıkça özel yaşamın gizliliğini ihlâl eden habercilik yapılmamalıdır.

Gazeteci kimliğini taşıyan herkes, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymaya özen gösterir.

Sıralanan ilkeler  gazetecilerin mesleklerini yürütürken uymak zorunda olduklarından bazılarıdır.

Birincil görevi kamu yararına dönük, gerçeği ortaya çıkarmak olan medya mensuplarının zaman zaman bu ilkeden uzaklaştıkları görülmektedir.  Ötekileştirme, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, doğrudan doğruya insan haklarıyla ilgili ihlaller, nefret söylemleri, hedef gösterme medyada tehlikeli bir silah haline dönüşebilmektedir.Bottom of Form

Temelinde, önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik,homofobi yatan “nefret söylemi”nin yarattığı olumsuzluklar temel insan haklarının çiğnenmesine kadar uzanmaktadır. Kendisinden farklı olana, “ötekine” karşı olan tahammülsüzlüğün giderek arttığı toplumlarlarda yaşam haklarına müdahale edilecek noktaya ulaşma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Şikayet konusu-kınama

QUİR Derneği, Halkın Sesi Gazetesi’nde, 3 Aralık 2019 tarihinde “Aplıç Kapısı’nda görevli memurun cinsiyeti ne?” başlıklı haberi konusunda Medya Etik Kurulu’na şikayette bulundu.

Şikayette ilgili haberde verilen bilgilerin, bahsi geçen kişinin çalıştığı kurum, cinsiyet kimliği ifadesine dayalı bilgiler (vb),  temel insan haklarından olan “özel hayata saygı hakkını” ihlal ettiği, toplumsal cinsiyet normlarına dayalı  önyargıları beslediği, ayırımcı aşağılayıcı bir dil içerdiği görüşlerine yer verildi.

Konuyu inceleyen Medya Etik Kurulu, haberi yayımlayan Halkın Sesi Gazetesi’nin uyarılması kararını aldı.

Kurul, medya mensuplarının meslek ilkelerine uydukları sürece,  mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin artacağına dikkat çekti.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık